Empresa certificada UNE-EN ISO 9001:2015

ABAST està certificat segons la norma UNE-EN ISO 9001: 2015 per a les activitats de Serveis Gestionats d’Infraestructures TI (Administració, Monitorització i Suport Remot)