SAP Partner

En la seva qualitat de SAP Partner, ABAST s'ha posicionat com a especialista en les solucions SAP d'Intel·ligència Empresarial (BI), Gestió del Rendiment Empresarial (EPM), Gestió de la Informació Empresarial (EIM), i bases de dades. Va ser la primera primera companyia espanyola acreditada per SAP com a Partner Center of Expertise en SAP Business Objects per a poder prestar directament serveis de suport de primer i segon nivell als clients d'aquestes solucions.

Projectes sobre SAP BusinessObjects


ABAST acredita més de 13 anys d’experiència en aquestes solucions, primer com Platinum Partner de Business Objects i després com SAP Partner. Un equip de professionals amb gran nivell de coneixements en Intel·ligència Empresarial i Gestió del Rendiment proporciona sobre aquesta plataforma serveis i solucions de:

 • Disseny de DataWarehouse
 • Integració de dades (ETL)
 • Anàlisi i reporting
 • BI operacional
 • Quadres de Comandament (Dashboards i Scorecards)
 • Planificació i pressupostació
 • BI Governance
 • Serveis de suport oficial SAP

Infraestructura tecnològica per SAP


ABAST té també una gran experiència en el disseny i implementació d’infraestructures tecnològiques per a entorns SAP. Podem ajudar-los a millorar la infraestructura (servidors, emmagatzematge, sistemes convergents, etc.) que serveix com a plataforma a les seves aplicacions SAP.

Servei BI & Data Redesign for SAP HANA


Les regles del Business Intelligence i l’aprovisionament de dades han canviat. Gràcies a SAP HANA és possible monitoritzar els processos en temps real, realitzar anàlisis del passat i preveure tendències futures consultant una sola font de dades. Des ABAST som conscients d’aquest canvi de paradigma i podem ajudar a redissenyar al voltant de In-Memory SAP tant els seus sistemes de presa de decisions com els seus sistemes d’aprovisionament i gestió de la dada, amb l’objectiu d’aprofitar tota la potència de SAP HANA en el control decisional dels seus processos de negoci.

Serveis per a SAP Sybase i SAP HANA


Millori la disponibilitat i la velocitat de resposta de les aplicacions que requereixen gran capacitat de procés i escalabilitat gràcies a bases de dades de l’alt rendiment. Oferim:

 • Instal·lació i Administració
 • Replicació de Dades
 • Administració de dades mòbils
 • Modelatge de Base de Dades
 • Base de dades In-Memory

Partner Center of Expertise en SAP BusinessObjects

Al maig de 2012 Abast Solutions es va convertir en la primera companyia espanyola acreditada per SAP per poder prestar directament serveis de suport de primer i segon nivell als clients de SAP BusinessObjects. Aquest model compartit de suport oficial SAP permet als clients comptar amb un servei més proper i millor coneixedor de les seves solucions i problemàtiques.
Partner Center of Expertise (PCOE) és una certificació que SAP va introduir per assegurar que aquells clients que prefereixin ser atesos en temes de suport directament per un partner de SAP obtinguin el mateix alt nivell de qualitat i d’excel·lència en el servei que obtindrien a través del servei oficial de SAP.

Sota un model de prestació de serveis de suport compartit, el PCOE es converteix en el punt únic de contacte amb els clients, podent ara oferir també, a més dels serveis habituals de consultoria o integració, els serveis de suport de primer i segon nivell i el manteniment associat.

ABAST ha demostrat a SAP que compta amb una estructura organitzativa adequada i ha adaptat les seves eines i processos de suport als estàndards de SAP, incorporant SAP Solution Manager com a eina de ServiceDesk. La certificació acredita també que ABAST compta amb una plantilla altament especialitzada, i amb totes les certificacions necessàries, per assegurar una adequada resposta i un servei de suport d’alta qualitat.

Avantatges

 • Serveis de suport i manteniment amb qualitat certificada per SAP
 • Major proximitat i coneixement de l’entorn Business Intelligence del client.
 • Gran coneixement del producte i agilitat en les nostres actuacions.
 • Interlocutors experts que atenen sempre al client en castellà o català.
 • Amb el suport i garantia del fabricant davant de qualsevol incidència que requereixi escalar a un nivell superior.
 • Amb la possibilitat d’ampliar la cobertura amb serveis addicionals de consultoria, auditoria, desplegament, migració, administració, optimització, tuning, etc.
cap_soluciones_bi_sap

Soluciones para Business Analytics de SAP


las soluciones de SAP para Business Analytics y Business Intelligence le ayudan a simplificar, innovar y acelerar a través del análisis, la predicción y la gestión de su negocio en tiempo real, y ABAST es uno de los principales expertos en España en estas soluciones.

Leer más  >
cap_base_de_datos_sap_hana_sybase

SAP HANA y SAP Sybase


Maximice el rendimiento con el procesamiento extremo de transacciones (XTP) y obtenga perspectivas en tiempo real, todo ello con acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento a información de misión crítica.

Leer más  >
cap_tecnologias_utilizadas_desarrollo_soluciones_a_medida

Desarrollo de aplicaciones con tecnología SAP


Principales tecnologías de SAP utilizadas por el área de desarrollo de soluciones a medida

Leer más  >