Serveis externalitzats de digitalització de Factures (ODAP)

Gestionar de forma manual la informació continguda en les Factures de Proveïdors que arriben a les nostres organitzacions suposa un elevat consum de temps, diners i recursos. Gartner Group ha posat de manifest en un estudi recent que el personal dels Departaments Financers, Administració i Compres empren entre un 30% i un 40% del seu temps a processar manualment les Factures de Proveïdors, amb un cost proper als 9,50 euros per Factura.

ABAST li ofereix ODAP, un servei externalitzat BPO (Business Process Outsourcing) per processar les seves Factures de Proveïdors i els seus Comptes a Pagar (factures, albarans, contractes, etc.). Gràcies a aquest servei podrà disminuir significativament els costos en aquelles fases del seu procés de gestió que no li aporten valor afegit, amb estalvis propers al 65% respecte al seu cost actual.

Deixi la gestió de les seves Factures de Proveïdors a les nostres mans

Externalitzi, automatitzi i simplifiqui la gestió de Factures de Proveïdors mitjançant el nostre servei ODAP (Oficina de Digitalització d’Alta Producció), un servei “tot inclòs” per digitalitzar, reconèixer i indexar els documents entrants d’una organització. Per a això la ODAP utilitza el nostre software SCAN_VISIO eFactura, inclòs sense cost extra en el servei.

SCAN_VISIO eFactura està homologat per l’AEAT amb núm de referència 14CF898883CB095F, d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/962/2007 com a software autoritzat per a la digitalització certificada, que permet destruir els originals rebuts en paper.

fotos_odap

Oficina de Digitalització d’Alta Producció

Desenvolupem els serveis de digitalització de la documentació mitjançant la creació d’una oficina de gestió de documents: ODAP (Oficina de Digitalització d’Alta Producció).

Oblideu-vos de gestionar els RRHH, de comprar i mantenir el hardware, d’instal·lar el software de Gestió Documental, escàners i digitalització ja que la ODAP estarà dotada de tots els elements necessaris per a la digitalització:

 • Infraestructura tecnològica (Escàner, PC, servidors, impressores )
 • Productes Software de digitalització massiva i reconeixement OCR de documents i tecnologia de millora dinàmica d’imatges, software de verificació, data-entry i control de qualitat.
 • Mòduls d’integració i comptabilització automàtica als seus ERP o Sistema Financer.
 • RRHH per a la Direcció de Projecte i Personal qualificat: Operadors de Manipulació, Digitalitzadors i Indexadors (Data Entry), personal per comptabilitzar, gestió de proveïdors

Resum del Servei

 • Recepció de factures, manipulació i classificació.
 • Digitalització Certificada per factures en paper.
 • Tractament de factures PDF i XML facturae.
 • Captura automàtica de dades de les factures mitjançant OCR.
 • Verificació de les dades (proveïdor existent, comprovació de factures duplicades, IVAs correctes, import total de la factura correcte, número de comanda, etc.).
 • Comunicació d’incidències al Departament de comptes a pagar.
 • Comunicació d’incidències al Proveïdor de la factura.
 • Comptabilització en el seu sistema financer.
 • Matching contra comandes i albarans de lliurament.
 • Assignació de centres de cost i comptes.
 • Arxiu electrònic de les factures en SCAN_VISIO eFactura per a la seva custòdia electrònica.
esquema_CAT_web