MySQL

La base de dades de codi obert més popular del mercat

MySQL és la base de dades de codi obert més popular del mercat. Gràcies al seu rendiment provat, a la seva fiabilitat i a la seva facilitat d’ús, MySQL s’ha convertit en la base de dades líder triada per a les aplicacions basades en web i utilitzada per propietats web de perfil alt, com Facebook, Twitter, YouTube i els cinc llocs web principals. A més, és una elecció molt popular com a base de dades integrada, distribuïda per milers de ISV i OEM.

MySQL és un sistema madur, àmpliament reconegut i molt ben posicionat en el mercat, tant en el món Open Source, com en l’Enterprise.

Descobreix els principals avantatges i novetats de la versió MySQL 8.0.

num01

A la nova versió MySQL 8.0 els documents JSON poden ser emmagatzemats i gestionats usant operacions crup. Ara pots eliminar el teu NoSQL database i consolidar en MySQL.

num02

A diferència de les bases de dades NoSQL tradicionals, MySQL compleix l’estàndard ACID (Atomicity, Consistency, Isolation i Durability).

num03

Operacions CRUD (Create, Read, Update, Delete) sense escriure línies SQL.

num04

Tractament de dades no estructurades (Schemaless).

num05

És possible barrejar SQL i NoSQL i anar de l’un a l’altre i tornar.

num06

Elimina la limitació de 16 Mb per a documents.

num07

Sintaxi de les query súper simplificades.

num08

Els arxius MySQL són segurs per defecte.

num09

Simplifica la infraestructura consolidant i no duplicant les bases de dades relacionals i desestructurades.

num10

Simplifica la gestió del DBA.

Oracle MySQL Cloud Service

Basat en MySQL Enterprise Edition i amb tecnologia Oracle Cloud, Oracle MySQL Cloud Service proporciona un servei en el núvol simple, automatitzat, integrat i preparat per a empreses que permet a les organitzacions augmentar la seva agilitat empresarial i reduir costos.

MySQL Embedded

MySQL Database és una base de dades sense administració i de funcionalitat completa en la qual confien els proveïdors líders de programari, maquinari i SaaS per introduir els seus productes al mercat més ràpidament i fer-los més competitius.

MySQL Cluster Carrier Grade Edition

MySQL Cluster és una base de dades de codi obert, d’acord amb ACID i transaccional dissenyada per oferir rendiment en la memòria en temps real i una disponibilitat del 99,999%. Potència les bases de dades dels subscriptors de la major part de proveïdors de serveis de comunicacions i s’utilitza en la detecció global del frau per a transaccions financeres. Amb una arquitectura distribuïda i multimestre i sense cap punt d’error, MySQL Cluster proporciona una escalabilitat horitzontal en el maquinari dels productes bàsics i és possible accedir a l’aplicació mitjançant API SQL i NoSQL.

MySQL Enterprise Edition

MySQL Enterprise Edition inclou el conjunt més complet de funcions avançades, eines d’administració i suport tècnic per assolir els nivells més alts de escalabilitat, seguretat, fiabilitat i temps d’activitat de MySQL. Redueix el risc, el cost i la complexitat mitjançant el desenvolupament, el desplegament i la gestió d’aplicacions MySQL crítiques per als negocis.

Vídeo: Oracle MySQL Cloud Service

¿Per què ABAST SPI?

Proporcionem solucions de bases de dades amb les opcions i productes complementaris necessaris per atendre els requeriments específics dels nostres clients en matèria de rendiment, disponibilitat, seguretat, compliment, emmagatzematge, gestió i anàlisi de les seves dades.