Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia Microsoft

Desenvolupament d'aplicacions a mida

Principals tecnologies de Microsoft utilitzades per l'àrea de desenvolupament de solucions a mida

Les línies de treball principals en què l’àrea de desenvolupament de solucions a mida d’ABAST treballa amb tecnologia Microsoft són portals, aplicacions de gestió i solucions SOA.

Portals


La divisió treballa amb dos productes de portal que fan servir plataforma .NET:

En tots dos casos es tracta de dos productes per a la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts, plataforma Windows i repositori de base de dades SQL Server.

Aplicacions de Gestió


La divisió treballa amb les següents eines:

En tots dos casos es tracta d’eines per al desenvolupament a mida d’aplicacions en plataforma Windows.

SOA


La divisió treballa amb les següents eines:

S’utilitzen les llibreries de .NET per al desenvolupament de solucions SOA a plataforma Windows.

Microsoft.NET Framework

És la plataforma de desenvolupament de Microsoft des de 2003 i una de les línies de negoci principals de la àrea de desenvolupament de solucions a mida d’ABAST

Treballem amb aquesta plataforma des de la seva creació en el desenvolupament de tot tipus de solucions o aplicacions a mida per a les empreses. Estem especialitzats en el desenvolupament d’aplicacions en entorn web però també s’han implementat solucions en entorn d’Escriptori i Terminals Mòbils.

La plataforma .NET és utilitzada per desenvolupar aplicacions que permetin cobrir totes aquelles necessitats que els productes estàndard no poden cobrir.

Per l’alta varietat d’aplicacions desenvolupades, esmentem l’alt coneixement adquirit en les següents tecnologies: ASP.NET, Ajax, JavaScript i les llibreries fundacionals de Microsoft (WPF, WCF i WF).

També tenim una alta experiència en el disseny i implementació de WebServices en entorn .NET utilitzant les llibreries de Windows Comunication Foundation.

ms.net

Microsoft Office SharePoint Server

SharePoint Server és un producte de Microsoft per a la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts i documents, en plataforma Windows i amb repositori de base de dades SQL Server.

És una solució adequada per a empreses amb més exigència tecnològica i que pot ser utilitzada com a repositori de documents. Inicialment va ser concebuda com una solució per Intranets donada la seva gran usabilitat però posseeix ja des de les últimes versions unes funcionalitats destacables per a la creació de webs corporatives.

El punt fort d’aquesta solució és la gran interacció amb altres productes Microsoft com Exchange Server, Microsoft Office o les aplicacions de negoci Microsoft Dynamics.

sharepoint_logo

Microsoft Visual Basic

És l’eina de desenvolupament anterior a .NET. i, encara que Microsoft ja ha deixat de suportar-la, continua existint una base instal·lada d’aplicacions molt important.

La divisió de solucions a mida d’ABAST va començar el seu camí en el desenvolupament d’aplicacions en entorn Microsoft en aquesta eina. Atès que encara hi ha moltes aplicacions implementades en aquesta eina i no sempre són migrades a plataforma .NET els nostres tècnics tenen un bon coneixement i experiència en aquesta eina el que ens permet continuar oferint un servei especialitzat a aquelles empreses que ho sol·liciten.

visual_basic_logo

Abast Portal

ABAST Portal és una solució desenvolupada per l’àrea de solucions a mida d’ABAST sobre tecnologia Microsoft .NET. Permet la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts, en plataforma Windows i amb repositori de base de dades SQL Server.

És una solució àgil pensada per a pimes i s’utilitza per a la creació de portals web corporatius o intranets d’una forma ràpida. Posseeix mòduls ja incorporats per gestionar el control d’absentisme (vacances, permisos, baixes, etc.), bústia de suggeriments o reserva de recursos.

Destaca per la seva gran adaptabilitat als requeriments de les empreses.

abast_portal_logo