Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia Oracle

Desenvolupament d'aplicacions a mida

Principals tecnologies d'Oracle utilitzades per l'àrea de desenvolupament de solucions a mida

Les línies de treball principals en què l’àrea de desenvolupament de solucions a mida d’ABAST treballa amb tecnologia Oracle són solucions SOA, portals i aplicacions de gestió.

SOA


Utilitzem principalment aquests dos productes d’integració de serveis:

En tots dos casos es tracta de solucions que permeten la creació d’una capa de serveis que interacciona amb la resta d’aplicacions o recursos de l’empresa.

Portals


Treballem amb aquestes solucions d’Oracle per a la creació de portals:

En tots els casos es tracta de productes que permeten la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts, sobre diferents plataformes (Windows, Linux, Unix) i amb un repositori de base de dades Oracle.

Aplicacions de Gestió


Realitzem projectes basats en aquests productes o tecnologies que permeten la creació d’aplicacions de gestió:

Es tracta d’eines que permeten la creació d’aplicacions a mida en entorn web.

Oracle Service Bus

Oracle Service Bus permet la creació d’una capa de serveis que interacciona amb la resta d’aplicacions o recursos de l’empresa.

És una solució que està concebuda com una eina d’estandardització d’arquitectures. Està pensada perquè actuï com una capa intermèdia entre la capa de negoci on estan les aplicacions i la capa física on estan els serveis web o la base de dades.

El punt fort d’aquesta solució és la gran interacció amb altres productes Oracle: BPM, Portals, etc.

Oracle portal

Oracle Portal permet la creació de portals públics i privats amb gestió de continguts, sobre diferents plataformes (Windows, Linux, Unix) i amb repositori de base de dades Oracle.

És una solució que està concebuda com una eina de gestió de continguts per a requeriments exigents. Està pensada per poder ser customitzada a l’ús que necessiti cada empresa, per això cal un bon coneixement tecnològic.

Per a la customització de funcionalitats comptem amb tècnics experimentats que posseeixen un coneixement especialitzat en Oracle PL-SQL i en Java.

Oracle Apex

Oracle Apex és un producte per al desenvolupament d’aplicacions a mida en entorn web i amb repositori de base de dades Oracle.

És una eina àgil que permet la creació ràpida d’aplicacions en entorn web per a Oracle. Es tracta d’una eina que posa a disposició del desenvolupador uns potents assistents que permeten una alta personalització en la creació d’aplicacions.

El seu punt fort és la rapidesa en la implementació d’aplicacions de gestió un cop s’ha establert la imatge corporativa que ha de tenir l’aplicació.

Oracle Weblogic Integration

Oracle Weblogic Integration, abans conegut com BEA Weblogic Integration, és una solució que permet la creació d’una capa de serveis que interacciona amb la resta d’aplicacions o recursos de l’empresa.

Està concebuda com una eina d’integració de processos amb gestió de missatges i esdeveniments, i pensada per resoldre integracions de negoci complexes. Es basa en una arquitectura interna en Java.

Oracle Weblogic Portal

Oracle Weblogic Portal, anteriorment BEA Weblogic Portal, és un producte que permet la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts, sobre diferents plataformes (Windows, Linux, Unix) i amb un repositori de base de dades Oracle.

És una solució pensada per a la creació de tot tipus de portals. Es tracta d’una eina implementada sota estàndards Java que permet una gran escalabilitat i que està pensada per a integrar-se amb serveis SOA.

És una opció molt recomanable per al desenvolupament d’aplicacions web, especialment si la seva empresa té ja altres solucions de tecnologia Oracle instal·lades: BBDD, OWS, BPM

Oracle Webcenter

És un producte que permet la creació de portals sota una arquitectura d’Oracle.

Es tracta d’una solució de portal que està pensada per a la creació d’Intranets o Extranets per a usuaris registrats. Es tracta d’una eina implementada sota el Fusion Middlaware d’Oracle i treballa sota estàndards Java i SOA dissenyats en el framework de desenvolupament Oracle ADF.

El punt fort per a la seva elecció és que es tracta d’una eina corporativa que incorpora un gran nombre funcionalitats per a grans portals com ara diverses aplicacions de composició, una gestió de continguts i una àrea de col·laboració social.

Oracle ADF (Application Development Framework)

Oracle ADF és una eina per al desenvolupament d’aplicacions a mida en entorn web que pot utilitzar com a repositori diferents tipus de base de dades.

És un framework de desenvolupament en entorn J2EE que permet la creació d’aplicacions web d’una forma molt àgil i versàtil. Aquest framework de desenvolupament està basat en MVC i en estàndards J2EE com ara Struts o JSF.

Es tracta d’un framework estàndard de la capa Oracle Fusion Middleware disponible a partir de la versió 11 en tots els productes Oracle.

És una opció molt recomanable per al desenvolupament d’aplicacions quan l’empresa ja plataforma Oracle instal·lada, especialment si el servidor d’aplicacions Oracle on es desplega el framework: OWS.

Oracle Forms

Oracle Forms és una eina per al desenvolupament d’aplicacions a mida en entorn web amb repositori de base de dades Oracle.

Es tracta d’una solució per al desenvolupament de tot tipus d’aplicacions empresarials pensada per a arquitectures Oracle. Es complementa amb l’eina Oracle Reports per al desenvolupament d’informes i amb el llenguatge PL-SQL per al desenvolupament de funcionalitats customitzades.

Des dels seus inicis, la divisió de solucions a mida (SAM) d’Abast Solutions porta desenvolupant aplicacions de gestió en aquesta eina. Per aquesta raó, comptem amb coneixements i experiència superiors que ens permeten ser un dels líders en aquest entorn de desenvolupament.