FENIX – Accesoris

FENIX ACCESSORIS és l'aplicació informàtica pensada exclusivament per a les empreses l'activitat principal de les quals és la fabricació i la distribució de recanvis, accessoris, complements i components per a la indústria de l'automòbil, electrònica, maquinària, electrodomèstics, etc.

fenix_accesorios
accesorios01
accesorios02
accesorios03
accesorios04
accesorios05
accesorios06

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector ha desenvolupat FENIX ACCESSORIS que facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per al sector, com:

 • Tractament individualitzat de cadascuna de les unitats d’un producte (número de sèrie).
 • Traçabilitat dels components.
 • Conèixer els components que formen part d’un producte.
 • Planificador gràfic per conèixer l’estat de la fàbrica (màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.)

A més, si vol conèixer

 • En quin dia es finalitzarà la fabricació i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quins components s’han de comprar i quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda?
 • Quins proveïdors subministren les mateixes peces i quin inclou unes condicions més interessants?
 • Quines són les diverses formes de muntatge (rutes i estructures) d’un accessori?
 • Quins articles són substitutius i complementaris entre si?

Totes aquestes preguntes obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX ACCESSORIS.

Beneficis de FENIX Accesoris

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada producte a través d’una fitxa individual, associant la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs i eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes sobre les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials i components, les operacions i les màquines que intervenen en la fabricació.

Reparacions - Servei Postvenda

 • Seguiment de les reparacions o dels recanvis.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar els components per calibrar el seu nivell de qualitat.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos, les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques que realitza cada operari.
M.R.P. - Requeriments de materials
 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva fabricació.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mermes per reduir-les progressivament.
img_portada_fenix_2b