FENIX – Calçat

FENIX CALÇAT és l'aplicació informàtica pensada exclusivament per a les empreses importadores i fabricadores de calçat i pell.

zapatos
calzado01
calzado02
calzado03
calzado04
calzado05
calzado06
img_portada_fenix_2b

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector ha desenvolupat un sistema obert orientat al complex món de les empreses del sector de la Sabata. FENIX CALÇAT facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per a aquests sectors, com:

 • Tractament de qualitats com talla, color, nombre, model, temporada, etc.
 • Selecció de les característiques tècniques del model i els seus components (empenya, folre, pis, etc.).
 • Conèixer els detalls de les parts de cada sabata (tall, planta, pis, taló, contrafort, topalls, etc.) i disposar del conjunt de fornitures de cada model (Topete, bordó, ullet, puntera, etc.).
 • Matrius d’entrada de dades configurables per article amb les combinacions de les seves qualitats.
 • Tractaments específics de mostraris i inventaris per famílies (home, dona, infantil, etc.), tipus de calçats (Anglès, Blucher, Sandàlia, Bota, etc.), etc ..
 • Distingir entre els diferents tipus de fabricació o muntats (Blake, Halley, etc.)

A més, si vol conèixer

 • Quins models s’estan fabricant i qui, com i amb quins materials es confeccionen? (Màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.)
 • En quin dia es finalitzarà la fabricació / confecció d’una peça i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quines matèries primeres s’han de comprar i quins models s’han de confeccionar per complir amb les comandes de venda?

Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX CALÇAT.

Beneficis de FENIX Calçat

Estructures generals

 • Processos de generació massiva d’informació sobre els productes, a partir de les combinacions de les qualitats definides.
 • Assignar documents ofimàtics a cada model de sabata per disposar de les seves especificacions d’una manera fàcil, evitant paperassa innecessària.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes amb les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials i components, les operacions, les màquines que intervenen en la confecció d’una sabata.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar les sabates amb els seus models per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de continuar treballant amb ells.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, la distribució de recursos, les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques que estan realitzant cada un dels operaris.

Planificació de compres

 • Suport a la presa de decisions de compra.
 • Calcular els costos de fletar una mercaderia.
 • Analitzar el finançament de compres, tenint en compte les Assegurances de Canvi i Factures d’embarcament.
M.R.P. requeriments de materials
 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins productes estan en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva producció.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mermes per reduir-les progressivament.