FENIX – Edifica

FENIX EDIFICA agrupa en un sol producte l'àmplia funcionalitat que tenen els sistemes informàtics integrats de gestió (finances, compres, vendes ...) amb totes aquelles peculiaritats específiques dels sectors de la Construcció (plantilles de descompte i de preus, pressupostos, obres , mostrador, etc.)

fenix_edifica_62
edifica01
edifica02
edifica03
edifica04

Gestió de clients

 • Tractament d’albarans de comptat i albarans de crèdit.
 • Control dels albarans pendents de facturar per secció.
 • Control a les factures amb condicions diferents a les habituals.
 • Procés de gestió dels abonaments a clients, que permet el tractament individual per abonar només els necessaris.
 • Tractament automàtic de la gestió de les delegacions de l’empresa: comandes, albarans, factures, moviments de magatzem, etc.
img_portada_fenix_2b

ABAST coneix la problemàtica del sector, per aquesta raó, ha desenvolupat un sistema estàndard de gestió empresarial obert adaptat a les seves problemàtiques concretes. A més de l’entrega periòdica de les millores que s’hagin desenvolupat en el seu sector, podrà incorporar funcionalitats específiques de la seva empresa.

Característiques i avantatges competitius

 • Definició de preus a través de plantilles de descomptes aplicables segons família / secció / sector i clients obtenint els preus personalitzats per a cada client.
 • Generació de reclamacions a proveïdors compensant les diferències en les factures posteriors.
 • Tractament diferenciat per cadascuna de les obres del client obtenint la rendibilitat per obra.
 • Incorporació automàtica de les noves tarifes de proveïdors evitant la seva introducció manual.
Beneficis de Fènix Edifica

Gestió de preus i tarifes

 • La tarifa del proveïdor juntament amb el marge de rendibilitat desitjat genera el preu de venda al públic.
 • L’assignació del preu final suggerit vindrà determinada pel tipus de client, la secció sobre la qual treballa, les promocions vigents, els preus especials del producte / client, per família / client, etc.
 • Aplicació automàtica de les tarifes de preus de compres i vendes a una data determinada.
 • Control dels últims preus de clients i proveïdors.

Gestió de pressupostos

 • Obligatorietat d’una aprovació jeràrquica dels pressupostos superiors a un import predeterminat.
 • Actualització dels preus dels pressupostos pendents al preu vigent en el moment.
 • Confecció de pressupostos a diferents nivells amb la possibilitat de mostrar les dades de rendibilitat.
 • Enviament automàtic dels pressupostos per fax.
 • Generació automàtica dels albarans de client en aprovar el pressupost.

Gestió de proveïdors

 • Càlcul anticipat i estimat del rappel de proveïdor per a una correcta valoració del magatzem.
 • Establiment de proveïdors principals per a cada tipus de producte, diferenciant-lo dels secundaris.

Gestió de productes

 • Diferents codificacions dels productes: la pròpia de l’empresa, la pròpia del proveïdor i secundària.
 • Generació automàtica de propostes de comanda en funció d’un estoc mínim de seguretat.
 • Control d’articles obsolets permetent la seva venda però no la seva compra.
 • Tractament d’articles no codificats.
 • Ordenació de productes, agrupats per diferents conceptes, en llistats i consultes.
 • Gestió de kits o agrupació d’articles.
 • Traçabilitat del producte: proveïdors que ho van subministrar, on es va emmagatzemar, clients als quals se’ls va distribuir, etc.
 • Establiment d’objectius per a cadascuna de les seccions definides: calderes, calefacció, aire condicionat, etc.

Gestió de mostrador

 • Gestió del punt de venda que permet tractar els diferents tipus de venda que es realitzen: particular, autònom, industrials, constructores, magatzemistes, contractistes, distribuïdors, etc.
 • Processos propis de la gestió de mostrador: arqueig caixa, gestió de vals, etc.

Gestió d’obres

 • Control de les obres que en curs un client.
 • Gestió de promocions especials per a les obres en curs.