FENIX – Electra

FENIX ELECTRA agrupa en un sol producte l'àmplia funcionalitat que tenen els sistemes informàtics integrats de gestió (finances, vendes ...) amb totes aquelles peculiaritats específiques del sector de Material Elèctric (plantilles de descompte per fabricant i client, pressupostos, obres, mostrador ...).

fenix_electra_62
electra01
electra02
electra03
electra04
electra05

Gestió de clients

 • Tractament d’albarans de comptat i de crèdit.
 • Control dels albarans pendents de facturar per secció.
 • Control en les factures amb condicions diferents a les habituals.
 • Procés de gestió dels abonaments a clients, que permet el tractament individual per abonar només els necessaris.
 • Tractament automàtic de la gestió de les delegacions de l’empresa: comandes, albarans, factures, moviments de magatzem, etc.

Gestió de mostrador

 • Gestió del punt de venda que permetrà tractar els diferents tipus de venda que es realitzen: particular, autònom, industrials, constructores, magatzemistes, contractistes, distribuïdors, etc.
 • Processos propis de la gestió de mostrador: arqueig caixa, gestió de vals, etc..

ABAST coneix la problemàtica del sector, per aquesta raó, ha desenvolupat un sistema estàndard de gestió empresarial obert adaptat a les seves problemàtiques concretes. A més del lliurament periòdic de les millores que s’hagin desenvolupat en el seu sector, podrà incorporar funcionalitats específiques de la seva empresa.

Característiques i avantatges competitius

 • Definició de preus a través de plantilles de descomptes aplicables segons família / secció / sector i clients obtenint els preus personalitzats per a cada client.
 • Generació de reclamacions a proveïdors compensant les diferències en les factures posteriors.
 • Incorporació automàtica de les noves tarifes de proveïdors evitant la seva introducció manual.
 • Partint dels preus de compra, obtenim el preu de venda per garantir el marge establert en cada operació.
Beneficis de Fènix Electra

Gestió de preus i tarifes

 • La tarifa del proveïdor juntament amb el marge de rendibilitat desitjat genera el preu de venda al públic.
 • L’assignació del preu final suggerit vindrà determinada pel tipus de client, la secció sobre la qual treballa, les promocions vigents, els preus especials del producte / client, per família / client, etc.
 • Aplicació automàtica de les tarifes de preus de compres i vendes a una data determinada.
 • Control dels últims preus de clients i proveïdors.

Gestió de pressupostos

 • Obligatorietat d’una aprovació jeràrquica dels pressupostos superiors a un import predeterminat.
 • Actualització dels preus dels pressupostos pendents al preu vigent en el moment.
 • Confecció de pressupostos a diferents nivells amb la possibilitat de mostrar les dades de rendibilitat.
 • Enviament automàtic dels pressupostos per fax.
 • Generació automàtica dels albarans de client en aprovar el pressupost..

Gestió de proveïdors

 • Càlcul anticipat i estimat del rappel de proveïdor per a una correcta valoració del magatzem.
 • Establiment de proveïdors principals per a cada producte, diferenciant-lo dels secundaris.

Gestió de productes

 • Diferents codificacions dels productes: la pròpia de l’empresa, la del proveïdor i la secundària.
 • Generació automàtica de propostes de comanda en funció d’un estoc mínim de seguretat.
 • Control d’articles obsolets permetent la seva venda però no la seva compra.
 • Tractament d’articles no codificats.
 • Ordenació de productes, agrupats per diferents conceptes, en llistats i consultes.
 • Gestió de kits o agrupació d’articles.
 • Traçabilitat del producte: proveïdors que ho van subministrar, on es va emmagatzemar, clients als quals se’ls va distribuir, etc.
 • Establiment d’objectius per a cada secció: calderes, calefacció, aire condicionat, etc.

Anàlisi de la informació

 • Obtenció de la informació comercial per al seu anàlisi i estudi per multitud de conceptes: client, proveïdor, família, agent, producte, any, període, secció, país, etc. mostrant els resultats per marges, unitats, percentatges, etc.
img_portada_fenix_2b