FENIX – Electrodomestics

FENIX ELECTRODOMESTICS és l'aplicació informàtica pensada exclusivament per a les empreses l'activitat principal de les quals és la fabricació, la distribució, la gestió postvenda, el disseny, la venda, etc. de electrodomèstics.

fenix_electrodom_62
electrodomesticos01
electrodomesticos02
electrodomesticos03
electrodomesticos04
electrodomesticos05
electrodomesticos06
img_portada_fenix_2b

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector, ha desenvolupat FENIX ELECTRODOMESTICS que facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per al sector, com:

 • Tractament individualitzat de cadascuna de les unitats d’un producte (número de sèrie).
 • Traçabilitat dels electrodomèstics.
 • Tractament de les garanties, reparacions, incidències de cada electrodomèstic.
 • Gestió detallada dels electrodomèstics per a un adequat servei postvenda.
 • Planificador gràfic per conèixer l’estat de la fàbrica (Màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.)

A més, si vol conèixer

 • En quin dia es finalitzarà la fabricació i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quines peces s’han de comprar i quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda?

Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX ELECTRODOMESTICS.

Beneficis de Fènix Electrodomèstics

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada electrodomèstic a través d’una fitxa individual per unitat, associant fins i tot, la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes sobre les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials i components, les operacions, les màquines que intervenen en la fabricació d’un electrodomèstic.

Reparacions - Servei Postvenda

 • Seguiment de les reparacions dels electrodomèstics.
Tractament de la qualitat
 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar els electrodomèstics per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de continuar treballant amb ells.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos (màquines, operaris, etc.), les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques que estan realitzant cada un dels operaris.

M.R.P. - Requeriments de materials

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada electrodomèstic i si és rendible la seva fabricació.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mermes per anar reduint-les progressivament.