FENIX – Maquinaria

FENIX MAQUINARIA és l'aplicació informàtica pensada exclusivament per a les empreses l'activitat principal és la fabricació, la distribució, la gestió postvenda, el disseny, la venda, etc. de maquinària industrial.

feniz_maq_62
maquinaria01
maquinaria02
maquinaria03
maquinaria04
maquinaria05
calzado06

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector, ha desenvolupat FENIX MAQUINARIA que facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per al sector com:

 • Tractament individualitzat de cadascuna de les unitats d’un producte (número de sèrie).
 • Traçabilitat de les màquines.
 • Tractament de les garanties, reparacions, incidències de cada màquina.
 • Gestió detallada de les màquines per a un adequat servei postvenda.
 • Planificador gràfic per conèixer l’estat de la fàbrica (màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.).

A més, si vol conèixer

 • En quin dia es finalitzarà la fabricació i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quines peces s’han de comprar i quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda?
 • Quins components formen part d’una màquina i quines formes de muntatge hi ha? (rutes i estructures).
 • Quins proveïdors subministren les mateixes màquines i qui ofereix millors condicions?

Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX MAQUINARIA.

Beneficis de FENIX Maquinària

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada màquina a través d’una fitxa individual per unitat, associant fins i tot, la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes amb les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials i components, les operacions, les màquines que intervenen en la fabricació de cada màquina.

Reparacions - Servei Postvenda

 • Seguiment de les reparacions de les màquines.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar la màquines per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de continuar treballant amb ells.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos, les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques que estan realitzant cada un dels operaris.

M.R.P. - Requeriments de materials

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva producció.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mermes per reduir-les progressivament.
img_portada_fenix_2b