FENIX – Servicios

FENIX SERVEIS és l'aplicació informàtica pensada exclusivament per a les empreses l'activitat principal de les quals és la prestació de serveis i / o amb projectes com unitat de negoci.

fenix_serv_62
servicios01
servicios02
servicios03
servicios04
servicios05
servicios06
servicios07

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector, ha desenvolupat FENIX SERVEIS que facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars com:

 • Tractament individualitzat de cada un dels projectes, detallar-ne les fases i activitats, el seu client, director i cap, el seu estat; associant tot tipus d’analítiques per mercat, tipus, sector, oficina, etc.
 • Gestió dels costos reals i teòrics per a cada projecte.
 • Tractament dels imports teòrics i facturats en cada projecte.
 • Imputació detallada dels serveis realitzats per cada un dels tècnics i dels operaris.

A més, si vol conèixer

 • La rendibilitat d’un projecte, si genera beneficis o si genera pèrdues.
 • Quins materials i serveis s’han facturat en un projecte?
 • Els serveis agrupats per oficines, per unitats de negoci, per tipus de projectes, etc.
 • Objectius i pressupostos realitzats per gerents de compte, responsables, tècnics, etc.

Totes aquestes preguntes obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX SERVEIS.

Beneficis de Fènix Serveis

Estructures generals

 • Definició de les activitats a realitzar.
 • Definició de les analítiques i agrupacions assignables als projectes (oficina, mercat, etc.)
 • Equip tècnic participant en el desenvolupament dels projectes i els serveis amb la seva jerarquia convenientment definida.

Gestió de projectes

 • Definició de les fases de cada un dels projectes.
 • Imputació dels serveis i materials amb els seus costos per calcular els marges de l’operació.
 • Conèixer la durada prevista i real de cada projecte per a una millor planificació dels recursos.

Gestió d’operaris i tècnics

 • Assignació dels costos teòrics i càlcul dels reals de cada un dels operaris i tècnics.
 • Imputació de les hores realitzades pels tècnics en cada activitat i fases d’un projecte.
 • Informes de les gestions realitzades en cada projecte pels tècnics.

Gestió de serveis i materials

 • Compra de materials per les vendes realitzades a clients.
 • Tractament dels serveis realitzats a cada projecte sense necessitat de simular estocs ficticis.

Consulta d’hores

 • Conèixer les hores realitzades per projecte, per tècnic, per setmana, per dia, per dates.

Anàlisi de costos

 • Conèixer la rendibilitat de cada projecte.

Objectius, èxits, previsions

 • Definir els objectius per a cada producte, gerent de compte, director, producte, etc.
 • Calcular els èxits reals per a cada producte, família, gerent, director, etc.
 • Detall de resultats en format numèric i gràfic.
servicios08
img_portada_fenix_2b