Oracle E-Business Suite Research Center Solution

Solució de gestió empresarial per a centres de recerca

La problemàtica associada a un centre d'investigació pot ser diversa i complexa, combinant en ocasions les necessitats pròpies d'una empresa de serveis amb el rigor en la gestió documental i econòmica que exigeix l'administració pública. En aquest escenari, les empreses dedicades a aquesta activitat necessiten una eina de gestió que aporti una àmplia varietat funcional en els fluxos administratius i documentals, una gestió de projectes que permeti des del seu origen un control econòmic i de recursos detallat i un accés a la informació especialment àgil i intuïtiu per a l'usuari final.

L'optimització d'aquestes àrees repercuteix directament en el cost i la qualitat de la informació generada per l'activitat pròpia del sector i permet una presa de decisions més ràpida i segura.

ABAST, un dels principals partners d'Oracle a Espanya, ha aprofitat la seva experiència amb empreses del sector per preparametrizar una solució vertical basada en Oracle E-Business Suite, el conjunt d'aplicacions de gestió més complet. ABAST posa a més al seu servei el seu ampli coneixement tecnològic, experiència en el sector i tot el know how adquirit en els més de 30 anys com a integrador de solucions de gestió.

img_ebs_investigacion

E-Business Suite Research Center Solution

Oracle E-Business Suite Research Center Solution és una solució adaptada a les necessitats del seu sector i a la seva capacitat d’inversió que li permetrà per exemple:

 • Control per investigador del saldo de cada projecte. El portal ofereix una visió senzilla i intuïtiva dels resultats.
 • Diferents mètodes de facturació, des de cada projecte si fos necessari.
 • Possibilitat de controlar la càrrega i capacitat dels recursos assignats a cada projecte.
 • Controlar els pressupostos de cada projecte per capítols i anualitats, amb possibilitat de realitzar transferències pressupostàries entre elles.
 • Controlar els costos per projecte, permetent diferents mètodes d’imputació de costos tant de materials, com de serveis i personal. Fins i tot definició de repartiments des de la nòmina.
 • Gestionar la documentació necessària per tramitar les ofertes o subvencions.
 • Registrar l’acceptació/adjudicació de projectes, guardant un registre de la documentació associada.

Mòduls de la solució

Anàlisi de la informació

 • Quadres de comandament, reports i llistats
 • Informes financers, de compres
 • Resultats per projecte, investigador
 • Detall de resultats en format numèric

Gestió de subvencions

 • Registre
 • Preparació
 • Gestió
 • Acceptació

Gestió de projectes

 • Registre de projectes
 • Imputació d’activitat
 • Control de despeses
 • Anàlisi de projectes

Gestió de compres

 • Sol·licituds i ordres de compra
 • Assignació a projectes
 • Seguiment i control administratiu
 • Control de dates de lliurament previstes

Gestió comptable

 • Comptabilitat general i analítica
 • Llibres comptables i estructura financera
 • Informes financers i pressupostació
 • Tresoreria i bancs

Gestió administrativa

 • Generació de factures des de informes d’activitat o fites
 • Control econòmic de les fases o capítols
 • Previsió de tresoreria segons planificació
 • Comptabilització automàtica

Beneficis d’Oracle E-Business Suite

 • Inversió adequada
 • Tecnologia oberta en entorns web
 • Eines per a estadístiques i reporting
 • Solució ERP integrada i estàndard
 • Solució provada i escalable
 • Marca de prestigi internacional

Tot això des d’un sistema dissenyat amb una estructura d’informació unificada i integrada. Ja es posi en marxa un sol mòdul o el conjunt complet, Oracle E-Business Suite l’ajuda a prendre decisions sustentades en fets i a millorar les operacions empresarials, reduint les despeses.