Oracle E-Business Suite Machinery Solution

Solució de Gestió Empresarial per a empreses del sector de maquinària industrial

El procés de disseny, fabricació, venda, distribució i / o gestió postvenda de maquinària industrial, de naturalesa complicada i delicada, requereix de sistemes d'informació estables, fiables i segurs que garanteixin un servei continuat i optimitzin el cicle productiu.

ABAST, un dels principals partners d'aplicacions Oracle a Espanya, ha aprofitat la seva experiència amb empreses del sector maquinària industrial per desenvolupar una solució vertical basada en l'Oracle E-Business Suite, el conjunt d'aplicacions de negoci més complet del món.

img_ebs_maquinaria

Oracle E-Business Suite Machinery Solution

Oracle E-Business Suite Machinery Solution és un conjunt d’aplicacions amb gran nombre de prestacions especialment concebudes per a les empreses dedicades al sector de la maquinària industrial.

Entre les seves funcionalitats destaquen:

 • Tractament individualitzat de cadascuna de les unitats d’un producte (número de sèrie).
 • Traçabilitat de les màquines.
 • Tractament de les garanties, reparacions i incidències de les màquines.
 • Gestió detallada de les màquines per a un adequat servei postvenda.
 • Planificador gràfic per conèixer l’estat de la fàbrica (màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.).

Si vostè vol conèixer

Quin dia es finalitzarà la fabricació? Es complirà la data d’entrega concertada amb el client?

Quines peces s’han de comprar? Quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda?

Quins components formen part d’una màquina i quines formes de muntatge hi ha? (rutes i estructures).

Quins proveïdors subministren les mateixes màquines i quin ofereix millors condicions?

Totes aquestes preguntes i moltes d’altres obtenen ràpidament resposta gràcies a Oracle E-Business Suite Machinery Solution.

Beneficis de la solució

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada màquina a través d’una fitxa individual per unitat, associant fins i tot la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Reparacions - Servei postvenda

 • Seguiment de les reparacions de les màquines.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible, reduint així els costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis d’entrega previstos pels proveïdors per tal d’assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes sobre les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials, components, les operacions i les màquines que intervenen en la fabricació de cada màquina.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar les màquines per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de continuar treballant amb ells.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos (màquines, operaris ), les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques que estan realitzant cada un dels operaris.

M.R.P. Requeriments materials

 • Disposar d’un sistema que permeti saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates s’esgotaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de despeses

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva fabricació.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mermes per anar reduint-les progressivament.

Beneficis d’Oracle E-Business Suite

 • Inversió adequada
 • Tecnologia oberta en entorns web
 • Eines per a estadístiques i reporting
 • Solució ERP integrada i estàndard
 • Solució provada i escalable
 • Marca de prestigi internacional

Tot això des d’un sistema dissenyat amb una estructura d’informació unificada i integrada. Ja es posi en marxa un sol mòdul o el conjunt complet, Oracle E-Business Suite l’ajuda a prendre decisions sustentades en fets i a millorar les operacions empresarials, reduint les despeses.