ABAST Q’nowledge

Business Discovery per a la direcció estratègica

Per a les organitzacions és absolutament crucial poder disposar de la informació necessària, en el temps i format adequats, per a la presa de decisions. Són molts els aspectes a controlar i és tremend l'impacte que una mala decisió pot tenir en la consecució d'objectius... i fins i tot en la supervivència del negoci. La voràgine de processos a controlar i la immediatesa dels mateixos fan que totes les àrees de negoci siguin vulnerables en temps de canvi com els que vivim.

Es tracta de poder detectar perills abans que succeeixin per així anticipar-nos als fets i tenir més seguretat, capacitat de reacció i adaptabilitat. És per això que la solució ABAST Q'nowledge aplicada a les àrees de Finances, Vendes i Compres ens permetrà millorar el nostre control sobre els riscos als quals s'enfronta la nostra organització.

Des ABAST, com a experts en el desenvolupament de quadres de comandament i en les eines BI de Qlik, ens posem al seu servei per ajudar a implantar i desplegar aquest tipus de solucions en la seva companyia.

logo_abast_q'nowledge

ABAST Q’nowledge fa possible que el personal de l’àrea financera deixi de ser un “recol·lector” de dades, desesperat per intentar obtenir informació i que perd la major part de la seva jornada a aconseguir-la, per esdevenir un “analista de processos” que en poc temps pot detectar on poden sorgir els problemes i analitzar-los per prendre decisions correctes i proposar accions correctives. La seva funció és dotar els responsables de la capacitat de passar d’un control merament reactiu a un control proactiu que els permeti interpretar la informació des de diferents punts de vista (a través de taules, gràfics, velocímetres, codis semafòrics, mapes de causa-efecte…) i marcar el camí a seguir.

La Solució ABAST Q’nowledge és molt més que controlar certs processos. Es tracta d’un generador de valor tant per al proveïdor, el departament financer i el client.

img_abast_q'nowledge_01
img_abast_q'nowledge_02

ABAST Q’nowledge es basa en 6 pilars:

Centrat en l’usuari:

L’usuari és el protagonista. Pot definir la manera en la qual vol analitzar la informació per aportar coneixement de negoci, i a més podrà col·laborar amb altres usuaris per analitzar en grup informació rellevant.

Focalitzat en l’Analítica i Business Discovery:

A diferència del BI tradicional, en el qual només unes quantes persones estan implicades en la creació de coneixement, el Business Discovery dóna accés a les dades a cada grup de treball, departament i unitat de negoci perquè puguin prendre les millors decisions. Porta el coneixement a tots els punts de la seva organització perquè tots els usuaris puguin fer la seva feina d’una forma molt més ràpida i eficaç.

Intuïtiu i associatiu:

Ningú pot predir quines preguntes es formularan els usuaris de negoci quan comencen a explorar les dades, ni tan sols els usuaris mateixos. El Business Discovery facilita la reutilització i combinació de les dades i permet crear noves visualitzacions.

Multidispositiu:

Admet tot un món de noves aplicacions mòbils i dades. Aporta dades i anàlisi en viu perquè els usuaris puguin trobar respostes a qualsevol pregunta que els sorgeixi sobre la marxa, tant des de tauletes com des de telèfons mòbils sobre plataforma iOS (Apple) o Android

Preconfigurat:

El temps d’implantació és molt curt ja que aquesta solució està desenvolupada amb una gran part dels continguts que típicament requereixen anàlisi en la majoria d’organitzacions.

Disposa de 3 quadres de comandament preconfigurats independents:

Per evitar el famós síndrome de “el full en blanc” s’ha desenvolupat un quadre de comandament intuïtiu i atractiu per a cadascuna de les següents àrees:

  • Vendes: Anàlisi i Evolució de vendes de Productes, de Clients, Simulació …
  • Compres: Anàlisi i Evolució de Proveïdors, Materials
  • Finances: Evolució de BAI, KPI ‘s fonamentals…
img_abast_q'nowledge_03