La mineria de dades tracta de descobrir informació oculta, detectar patrons i predir resultats aplicant diferents tècniques de modelatge de dades i algoritmes matemàtics, normalment relacionats amb l’estadística i la intel·ligència artificial.

Algunes de les tècniques associades a la Mineria de Dades són: Associació, Classificació (p.e. amb arbres de decisió), la Segmentació o clustering, els models de predicció o les sèries temporals.