Oracle RAC per Ayuntamiento de Gijón

Cas d'èxit

Amb l'objectiu de prestar un millor servei al ciutadà a través de l'administració electrònica, Ayuntamiento de Gijón ha posat en marxa diversos projectes de desenvolupament i d'adequació de la seva infraestructura TI per donar resposta a aquestes noves necessitats. En la part que fa referència al sistema de gestió de base de dades l'ajuntament ha apostat per la solució Oracle RAC i en Abast Solutions com a proveïdor d'aquesta tecnologia.

Vegi aquest cas d’èxit en vídeo

Ayuntamiento de Gijón té diversos projectes encaminats a l’administració electrònica i l’acostament de les Tecnologies de la Informació als ciutadans, en el marc de les actuacions necessàries per dotar els serveis d’un nivell de servei i disponibilitat en l’àmbit i abast de la Llei 11/2007.

Un dels elements tecnològics més importants en pràcticament qualsevol aplicació informàtica és el sistema de gestió de base de dades, i en el cas de les que componen el conjunt d’aplicacions orientades als serveis d’administració electrònica es requereix una base de dades capaç de proporcionar els més alts nivells de seguretat i disponibilitat.

La base de dades que actualment ja estava utilitzant Ayuntamiento de Gijón per la seva solvència tècnica i implantació és Oracle RAC (Reial Application Cluster). Aquesta solució permet el desplegament transparent d’una sola base de dades en un clúster de servidors, un conjunt de servidors que operen com si es tractés d’un únic servidor, proporcionant així un nivell extraordinari de tolerància a fallades, rendiment i escalabilitat sense necessitat de canvis en les aplicacions. Aquesta configuració permet disposar d’alta disponibilitat amb balanceig de càrregues de treball i una gestió transparent a l’usuari, per la qual cosa és ideal per a aplicacions en entorn web que operen en un horari 24×7.

Per donar suport als tràmits de consulta i actualització de les seves dades realitzats pels ciutadans de Gijón per mitjà de l’administració electrònica calia redimensionar la llicència de la base de dades i l’adjudicatari d’aquesta operació va ser Abast Solutions, un dels principals partners d’Oracle a Espanya tant en tecnologia com en aplicacions de negoci basades en les solucions d’aquest fabricant, líder mundial en software empresarial.

Abast Solutions forma part d’Abast Grup, un proveïdor de serveis i solucions relacionades amb les Tecnologies de la informació de capital totalment espanyol amb una plantilla de 300 treballadors, dels quals més de 60 són professionals especialistes en la tecnologia Oracle. En aquest projecte per Ayuntamiento de Gijón Abast Solutions va ser l’encarregat de proveir les llicències per a 8 CPUs d’Oracle 11g Enterprise amb Real Application Cluster i de prestar els serveis d’ampliació, configuració i tuning de la base de dades.

logo_ayuntamiento_de_gijon_q