Diputació de Girona millora la gestió del seu CPD

Cas d'èxit

ABAST ha estat l'encarregat de dur a terme el projecte de millora de la tecnologia que protegeix la informació i sistemes TI de la Diputació de Girona. La divisió Datacenter Solutions d'ABAST en estreta col·laboració amb el departament de sistemes de la Diputació de Girona han desenvolupat un entorn segur, eficient i flexible per als seus equips informàtics.

La Diputació de Girona és una institució que dóna suport a 221 municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns serveis públics de qualitat. Treballa en estreta col·laboració amb els ajuntaments, als quals, entre d’altres, ofereix serveis relacionats amb la recaptació, la salut, el turisme, la promoció econòmica, la cultura, els serveis socials, l’habitatge, la música, els esports, els arxius, la xarxa viària, el medi ambient i les noves tecnologies.

Situació prèvia

La Diputació de Girona comptava amb un CPD que es va posar en marxa l’any 2012 i durant els anys 2013 i 2014 havia experimentat algunes incidències com: falses alarmes tècniques en els sensors d’inundació, els actuadors acústics es disparaven ocasionalment i existia una pèrdua de comunicacions entre els dispositius de seguiment i la unitat central. Això generava molèsties, una desconfiança en el sistema, actuacions tècniques injustificades i en definitiva, incertesa sobre la funcionalitat del CPD.

Davant d’aquesta situació, la Diputació de Girona es va trobar amb la necessitat d’obtenir unes majors garanties de funcionament del sistema. A més havia de ser versàtil, flexible i integrat amb altres sistemes.

Les diferents opcions tècniques per intentar solucionar aquesta situació es podrien resumir en tres: reparar el sistema existent, instal·lar un sistema nou de característiques similars o instal·lar un sistema completament diferent, que és l’opció recomanada per ABAST i la que finalment la Diputació de Girona va decidir dur a terme.

La solució

ABAST va estudiar la situació i les necessitats de la Diputació de Girona i va presentar una proposta combinant 3 sistemes que ja havíem implantat amb èxit en alguns dels nostres clients.

La solució estaria composta per:

  • El sistema instàlic (KNX)
  • El sistema de visualització (INVENDI)
  • El sistema d’alertes de Nagios (SNMP)

La Diputació de Girona va decidir confiar en ABAST per a la realització d’aquest projecte amb el qual aconseguiria solucionar totes aquelles incidències que s’havien detectat, aconseguint un sistema amb les màximes garanties de funcionament, fiabilitat, versatilitat, flexibilitat i perfectament integrable amb altres sistemes.

Vis_Invendi_CPD

Desenvolupament del projecte

El projecte va ser dividit en tres fases d’actuació en funció dels sistemes a implementar:

Fase 1. Instal·lació de KNX

La connexió dels diferents dispositius, sensors i actuadors amb què es mesuren els paràmetres de la sala i l’estat dels sistemes d’instal·lació del CPD. KNX està dissenyat per a l’automatització d’edificis i permet diverses tipologies de cablejat i un màxim de 56.000 elements en la mateixa xarxa. La configuració dels dispositius es realitza per mitjà de software de gestió i l’accés a la instal·lació per mitjà del software de control.

Fase 2. La visualització de INVENDI

INVENDI és un sistema de visualització i control d’instal·lacions especialment dissenyat per a integrar-se en qualsevol entorn. En aquesta ocasió INVENDI ens permet gestionar les dades enviades des del sistema KNX a una pantalla passiva en la qual es visualitza un croquis del CPD i les icones de les unitats que conformen els sistemes d’instal·lació del CPD afegint una llegenda amb la marca, el model i el número de sèrie de la màquina, així com un semàfor indicatiu del seu estat de funcionament.

Fase 3. Protocol SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) és un protocol de la capa d’aplicació que facilita l’intercanvi d’informació d’administració entre dispositius de xarxa. En aquest cas es converteix en una eina més per a la gestió i recepció d’estats i alarmes del CPD, molt útil per als informàtics responsables de la sala.

CPD_dipsalut_01web

Sistemes monitoritzats del CPD

  • Sistema de climatització de precisió.
  • Sistema d’alimentació ininterrompuda.
  • Sistemes d’emergència (grup electrogen).
  • Sistemes de potecció d’incendis.
  • Sistema d’alerta d’inundació.
  • Sistema de lectura de temperatura i humitat del passadís fred i passadissos calents.
Vis_invendi_param_alertas

ABAST

ABAST és un integrador de solucions TI amb més de 30 anys al mercat espanyol implantant solucions completes, innovadores i estratègiques per als seus clients.

L’àrea de Solucions per a Data Center d’ABAST, amb més de 60 projectes de nous CPDs desenvolupats en els últims anys, posa a la seva disposició la millor tecnologia i tots els serveis necessaris per a la construcció o millora del seu centre de dades.

logo_dip_girona

Temes relacionats