EAT OUT actualitza les seves aplicacions de gestió

Cas d'èxit

El grup EatOut (Pans & Company, Bocatta, FrescCo, Pastafiore, etc.) va encarregar a Abast Solutions la migració de la gran majoria d'aplicacions de gestió amb l'objectiu principal d'estandarditzar l'estil de les pantalles, crear una metodologia de desenvolupament d'aplicacions i realitzar la integració de totes elles amb un sistema de seguretat unificat.

La solució

Es tracta d’una solució desenvolupada en plataforma Microsoft sobre tecnologia ASP.NET utilitzant unes classes desenvolupades per Abast Solutions que redueixen el temps de desenvolupament d’aplicacions a mida i defineixen una metodologia de programació per a l’empresa. A destacar que s’ha realitzat la integració amb la seguretat i la gestió d’usuaris de SAP Business Objects i IBM Lotus Notes.

cs_eatout_1

El projecte

The Eat Out Group tenia un gran nombre d’aplicacions de gestió en entorn web, que implementaven les funcionalitats que l’empresa havia anat necessitant al llarg dels anys, com pot ser la gestió de locals o la gestió de producció dels restaurants Fresco.

Cada aplicació havia estat desenvolupada per un proveïdor diferent pel que no hi havia un criteri unificat d’implementació ni d’usabilitat, a més el sistema de seguretat no estava totalment integrat amb totes les aplicacions.

Els responsables d’Eat Out, després d’observar la dificultat en el manteniment de tot aquest software, van sol·licitar a ABASTque donés resposta a la problemàtica sorgida.

Després que el personal d’Abast Solutions analitzés la situació, es va optar per analitzar i implementar de nou totes les aplicacions utilitzant les classes d’Abast Solutions, d’aquesta manera es va aconseguir obtenir els següents objectius:

  • Estandardització d’aplicacions: utilitzant les classes de Abast per al desenvolupament d’aplicacions es va aconseguir definir un standard únic no només de programació sinó també de layout i usabilitat.
  • Gestió de seguretat unificada: implantant el model de seguretat d’Abast adaptant-lo a les necessitats de EatOut es va aconseguir disposar d’una aplicació de gestió d’usuaris única per a totes les aplicacions, fàcil d’utilitzar i configurar i fàcilment ampliable a noves aplicacions que puguin sorgir en el futur.
  • Integració d’usuaris amb sistemes externs: Aprofitant el nou sistema de seguretat es va decidir integrar també amb sistemes externs d’aplicacions de tercers (per exemple SAP Business Objects o IBM Lotus Notes) de manera que el personal de help desk pogués configurar els permisos dels usuaris en un sol entorn tant per a aplicacions a mida com estàndards proporcionats per altres proveïdors.

The Eat Out Grup

The Eat Out Grup és una companyia filial del grup Agrolimen, que engloba diferents cadenes de restaurants. Es va crear el 2001 amb la fusió de Pans & Company i Bocatta, i va ampliar posteriorment la seva cartera amb la incorporació d’altres marques com Ribs, Pollo Campero, Fresc Co, Pastafiore, ADK, Dehesa de Santa Maria o Krunch. Més de 20 anys d’experiència, més de 400 restaurants i més de 50 milions de clients l’any posicionen a Eat Out com un dels principals grups de restauració moderna a Espanya.

logo_eat_out_q