El CRG millora la gestió de la seva informació amb Oracle

Cas d'èxit

El Centre de Regulació Genòmica (CRG), un dels centres de recerca biomèdica més importants d'Europa, necessitava unificar la seva informació corporativa, millorar l'accés dels empleats a recursos informatius i poder realitzar anáilis i informes detallats. A tot això va donar resposta Abast Solutions amb una combinació d'aplicacions de negoci i tecnologia Oracle.

Reptes competitius

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) tenia tres objectius immediats als quals donar resposta.

El primer era la necessitat d’unificar la informació corporativa i cobrir així els requeriments de totes les àrees. De fet, per exemple, hi havia un gran moviment de documents manuals entre departaments el que podia generar una important pèrdua d’informació. Per donar resposta a aquesta problemàtica es va optar per implantar Oracle Aplicacions.

En segon lloc, el CRG no disposava d’un portal de l’empleat amb el qual els usuaris poguessin accedir i interactuar amb serveis de software d’empresa i recursos informatius. Va ser Oracle Portal la solució amb la qual es va cobrir aquesta necessitat.

Finalment, es requeria d’una solució que permetés fer una anàlisi de la informació de manera detallada. El CRG realitzava l’anàlisi de la mateixa amb fulles Excel i llistats prefixats i qualsevol canvi en un informe implicava immediatament reprogramar. Per facilitar l’anàlisi i realitzar adequadament els reports d’aquesta informació es va implantar Oracle Discoverer Reports.

Les solucions

Oracle Application Server Portal

És una aplicació basada en web que s’utilitza per crear i desplegar portals. Proporciona un entorn segur i manejable per accedir i interactuar amb serveis de software d’empresa i recursos informatius. Les seves funcions clau són:

 • Una interfície personalitzada i fàcil d’utilitzar que proporciona una vista organitzada i consistent de la informació del negoci, el contingut web i les aplicacions que necessita cada usuari.
 • Funcions de publicació en autoservei que permeten als usuaris enviar i compartir qualsevol tipus de document o contingut web.
 • Arquitectura escalable.

Oracle E-Business Suite

És la suite d’aplicacions de negoci més completa del mercat que ajuda a prendre decisions de la companyia sustentades en fets, a millorar les operacions empresarials i tots els seus processos de negoci reduint a més les despeses.

Oracle E-Business Suite és un conjunt complet d’aplicacions que permet fer més eficients les relacions amb els clients, oferir serveis, fabricar productes, enfrontar-se a comandes, reunir pagaments … Tot des d’un sistema dissenyat amb una estructura d’informació unificada i totalment integrada.

Procés de selecció i resultats

El procés de selecció de la solució, del fabricant, i del proveïdor va ser molt detallat. Es va elaborar una metodologia de valoració atenent a dos requeriments bàsics:

Selecció de l’eina per a la creació del Portal del CRG

 • Compatibilitat pel que fa a edició de continguts amb entorns Apple.
 • Sistema fàcilment integrable amb l’ERP Oracle E-Business Suite doncs part de la informació de la web s’extreu d’aquest entorn.
 • Eina dinàmica per a la descentralització de la gestió dels continguts.
 • Sistema parametritzable de ràpida implantació.

Selecció d’Abast Solutions com a proveïdor d’implantació i integració

 • Experiència en projectes de portals similars i en la integració de continguts amb sistemes de gestió i en concret amb ERP Oracle E-Business Suite.
 • Metodologia de treball.
 • Oferta económica.

El procés de selecció, que es va dur a terme en 2 mesos, i el projecte va donar resultats molt positius al CRG, que ha obtingut:

 • Traçabilitat i integritat de la informació de les diferents àrees funcionals de l’organització.
 • Feed-Back immediat. Els investigadors principals poden obtenir en qualsevol moment l’estat dels seus projectes i reben notificacions dels mateixos. Generació de la documentació (informe científic, informe econòmic).
 • Imatge. El lliurament ràpid dels resultats així com la connexió des del portal dóna una imatge d’empresa tecnològicament acord al nivell de recerca desenvolupat.

Sobre el Centre de Regulació Genómica

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un centre de recerca biomèdica bàsica creat al desembre de 2000 pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya. Actualment compta amb la participació de la Generalitat a través del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) i del Departament de Salut (DS), així com de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC ).

El seu objectiu és promoure una recerca bàsica d’excel·lència en l’àrea de la biomedicina i, concretament, en els àmbits de la genòmica i la proteòmica.

El CRG està ubicat a l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), on també es troben el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) i el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), entre d’altres.

cs_crg_1
cs_crg_2
logo_crg_q