ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Cas d'èxit

Abast Solutions ha realitzat el projecte d'implantació de l'ERP Oracle eBusiness Suite al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per a les diferents àrees funcionals (Finances, Compres i Contractació, Gestió d'inventari, Projectes, Gestió d'Espais, Gestió de Recursos humans, Gestió Documental, CRM i Indicadors de Gestió). Aquest conjunt de solucions estàndard s'integra amb les diferents aplicacions actuals del MACBA: MuseumPlus, e-Coordina, Euromus, iMesD i MeyPack.

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ha experimentat un creixement sostingut al llarg dels seus quinze anys d’història en relació al nombre d’activitats, els continguts, l’assistència de públic i la projecció local i internacional.

Tanmateix, la plantilla del Museu ha crescut de forma progressiva i s’han integrat dos nous edificis: la Capella MACBA i el Centre d’Estudis i Documentació MACBA, situats a escassos metres de l’edifici principal.

Amb l’objectiu estratègic que els coneixements de l’art contemporani difosos pel Museu siguin més accessibles per als ciutadans i per a donar respostes a aquest creixement, el MACBA ha posat en marxa un procés d’informatització a cinc anys vista que té com a punt de partida la implantació d’un sistema de gestió empresarial (ERP). Amb el propòsit d’escollir la Solució ERP que millor s’adaptés a les necessitats, el MACBA va dur a terme una anàlisi per detectar possibles deficiències en els àmbits tecnològic, organitzatiu i operatiu.

Després d’un estudi exhaustiu de les diferents aplicacions, es va arribar a la conclusió que la millor solució era l’E-Business Suite d’Oracle, la implantació es va adjudicar a Abast Solutions.

Objectius del projecte

L’objectiu és realitzar la implantació dels diferents mòduls d’ERP d’Oracle de manera que es garanteixi:

  • L’optimització i integració dels processos de les diferents àrees de negoci del MACBA.
  • Millorar els procediments al implementar les ‘millors pràctiques’ suportades per l’ERP d’Oracle.
  • Garantir la dada única en un sistema centralitzat, que permeti obtenir informació contrastada en temps real que ajudi a la presa de decisions.
  • Disposar d’un sistema d’informació estable, escalable i amb projecció de futur, que facilitarà el creixement continu del MACBA.
  • Aconseguir un sistema tecnològicament avançat i 100% Internet, de fàcil accés a l’aplicació des de qualsevol lloc.
  • Disposar d’un sistema suportat per un fabricant estable i reconegut en el mercat per a escometre a posteriori nous projectes de millora en àrees noves a les implantades en el projecte inicial.

Sobre el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), que va obrir les portes el 1995, és una institució dedicada a la creació i la difusió del coneixement sobre el present a través de l’art. La Col·lecció MACBA, les exposicions temporals, el programa d’activitats i les publicacions propicien la recepció de la pràctica artística a la societat. Mitjançant el foment del coneixement i la investigació artística, el MACBA proposa als seus usuaris no només un lloc on trobar-se amb l’experiència física i les idees de l’art, sinó on experimentar-ho en les seves diferents formes i manifestacions, un espai per al cultiu de l’emoció , la reflexió i el debat.

El MACBA, que està dirigit per Bartomeu Marí, s’ha convertit en una institució capdavantera dedicada a l’art contemporani, un ens de referència internacional que va més enllà de l’icònic edifici projectat per l’arquitecte nord-americà Richard Meier. El Museu està format per tres espais, situats al voltant de la cèntrica plaça dels Àngels: l’edifici del Museu, on es mostra la Col·lecció MACBA i les exposicions temporals en el sentit més clàssic del terme; la Capella MACBA, destinada a exhibir obra de nova producció; i el Centre d’Estudis i Documentació MACBA, dedicat a la preservació, l’estudi i la divulgació dels arxius.

logo_macba_q