Pla de Continuïtat de Negoci

Els punts clau de la Gestió de la Continuïtat del Negoci (BCM) són els següents:

1. Entendre el context en què opera el negoci.
2. Entendre els productes i serveis crítics que genera i proporciona l'organització (els seus objectius).
3. Identificar amb quines barreres o interrupcions es pot trobar el negoci a l'hora de generar i oferir aquests productes i serveis crítics.
4. Detallar l'estratègia de continuïtat per garantir que l'organització continuarà amb la seva activitat (objectius) un cop ha passat la interrupció.

Beneficis

  1. Millorar de forma proactiva la capacitat de recuperació de l’organització davant una interrupció en la capacitat o habilitat de proporcionar els seus productes i serveis.
  2. Proporcionar un mètode provat i demostrat que permeti a l’organització restaurar la seva capacitat per proporcionar els seus productes i serveis crítics a un determinat nivell.
  3. Proporcionar una capacitat provada per gestionar una interrupció del negoci (incident) i protegir la continuïtat del mateix així com la seva reputació.
  4. A més, la nostra experiència ens diu que s’obtenen beneficis addicionals associats a la identificació i/o definició dels processos existents en l’organització, a com afecten les àrees o departaments existents, quines són crítics o estan condicionats a situacions o moments determinats, de quins proveïdors clau depenen, quins registres vitals o informació proporcionen i, fins i tot, quins compromisos o contractes els suporten i en quines condicions associades a la continuïtat dels mateixos.

Retorn de la Inversió

Per garantir el retorn de la inversió és fonamental entendre què significa per al negoci la no disponibilitat dels seus processos i serveis crítics i realitzar les accions i plans necessaris per evitar que passi. La clau per aconseguir aquesta comprensió és la qualificació (la validació amb el negoci) del que significa realment el temps d’inactivitat i, a continuació, la quantificació (mesurament) de les conseqüències per al negoci.

Per què ABAST?

ABAST ha desenvolupat durant els últims cinc anys més d’una vintena de projectes en l’àmbit de la disponibilitat: Plans de Recuperació davant Desastre, Plans de Contingència per a serveis IT i Plans de Continuïtat de Negoci. Els nostres consultors disposen d’un ampli coneixement en l’anàlisi de processos de negoci i en la seva dependència de la tecnologia.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre Plans de Continuïtat de Negoci per conèixer més detalls sobre la nostra metodología.