Serveis de transició al Cloud

L'adopció de models Cloud per al lliurament de serveis TI va més enllà d'una simple evolució dels sistemes d'informació, representa una oportunitat per impulsar la transformació del negoci i generar noves oportunitats. En molts casos aquest model pot ser la millor resposta a les problemàtiques i desafiaments als que actualment s'enfronten els CIOs, Directors d'Organització i altres responsables de promoure millores a través de la innovació.

Des d'ABAST podem ajudar-li a definir la millor estratègia per obtenir el màxim rendiment del Cloud Computing, des de l'anàlisi de viabilitat fins a la planificació de les fases de transformació i migració.

L’ajudem a planificar la seva transició al Cloud

A l’hora d’abordar un procés de transformació cap a un model de computació en el núvol haurem de seguir una sèrie de passos:

 • Analitzar el que tinc i el que tindré: Quina és la meva situació actual?, Quines són les necessitats que hauré de cobrir? Què he marcat en el meu pla de sistemes? Quines són les directrius del pla estratègic de la meva companyia? Tot això em permetrà saber en quina situació em trobo, els objectius que tinc fixats i els compromisos que he de complir.
 • Prioritzar els serveis a traslladar a solucions Cloud: a l’hora de prioritzar cada organització ha de tenir en compte els paràmetres que siguin més importants per a ella en funció del seu negoci, objectius, cicle de vida, etc. La priorització es basarà en criteris globals relacionats amb el valor que aporta – beneficis que té la migració del servei al cloud (qualitat del servei, eficiència, etc.) – i l’esforç que suposa- recursos necessaris per fer la migració (cost, temps , etc.) -. Com a resultat s’obtindrà una matriu de priorització que marqui el full de ruta a seguir en la transició.
 • Dissenyar un Full de Ruta: un cop prioritzats els serveis, s’estableix una estratègia d’implantació i una planificació estructurada en migracions a curt, mitjà i llarg termini. Començant per aquelles amb un alt valor i baix esforç.
img_transicion_cloud_1

Hem de tenir en compte també les següents consideracions:

 • No és obligatori portar tot alhora a un model cloud, es pot i s’ha de fer de forma gradual. Cada organització ha de decidir el seu full de ruta en funció de les característiques del seu negoci, serveis que presta, el seu pla estratègic, etc.
 • No s’ha de tenir tots els recursos TI en un únic model de desplegament. És més, el més probable és que s’opti per tenir models mixtos de desplegament – uns recursos en models de cloud pública i altres en models de cloud privada -.
 • Hi ha diferents models de servei cloud i una aplicació pot ser portada a un model SaaS (portar una aplicació de desenvolupament propi a una aplicació comercial SaaS equivalent) o un model IaaS (allotjar l’aplicació en màquines d’entorns cloud).
 • No tot ha d’estar en models de servei cloud. Alguns recursos seguiran estant durant un temps en models tradicionals – per exemple aplicacions crítiques per al negoci no es migraran fins que s’adquireixi experiència dins de l’organització en aquests models i es generi la suficient confiança -.
 • Perquè l’adopció de models cloud sigui possible, ha de ser una directriu en el procés de provisió i gestió de tot recurs TI (aplicacions, plataformes i infraestructures) susceptible de ser portat a un model de serveis cloud.

Des d’ABAST podem ajudar-li en tot el procés de transició i transformació al Cloud, dissenyant amb vostè un pla de migració que estigui alineat amb els seus objectius i minimitzi els riscos, acompanyant-lo en tot el procés.

img_transicion_cloud_2

Estratègia de transformació al cloud

Exemple il·lustratiu de possible estratègia general en un pla de transició i transformació cap a un model de núvol privat virtual

img_transicion_cloud_3

Due Diligence

 • Prèvia a la signatura del contracte
 • Comprovar informació
 • Validar principals assumpcions i mitigar riscos

Transició: Mes 1 al Mes 3

 • Transferència del Servei al Proveïdor
 • Preparació de pla detallat de Transformació
 • Implantació del model de Govern de compte
 • Transferència de contractes i actius

Transformació: Mes 2 al Mes 10

 • Migració servidors a VPC
 • Implantació de processos i eines de gestió

Servei recurrent

 • Provisió del servei, segons requeriments, des de la fi de la Transició

Devolució del servei:

 • Preveure també una possible devolució amb el retorn d’imatges d’aplicacions i dades