Serveis d’Administració, Monitorització i Suport

L'objectiu del departament de TI hauria de ser afegir valor al negoci a través de la innovació en TI, però moltes vegades dedica massa temps i recursos a tasques de manteniment i suport d'equips i sistemes per mantenir operativa la plataforma de TI. Són tasques necessàries, però que no aporten un valor significatiu i tenen un cost elevat perquè requereixen personal especialitzat.

L'externalització de serveis d'administració, monitorització i suport de TI és un camí per racionalitzar les tasques del departament de TI i permet reduir costos sense que la qualitat dels serveis lliurats a l'usuari final es vegi penalitzada. Des de l'àrea de serveis gestionats de ABAST ens esforcem per donar resposta a les noves necessitats dels nostres clients amb un alt nivell de qualitat en tots els nostres serveis.

La situació actual presenta pressions reals sobre els departaments de TI. Es busca la reducció dels costos en la provisió i suport dels serveis TIC, millorar la qualitat dels mateixos i augmentar l’adaptabilitat, a més de reduir els riscos en la seva seguretat.

Una resposta a aquestes pressions pot ser l’externalització de tots o alguns d’aquests serveis a un soci tecnològic com ABAST. Gràcies a la nostra experiència i coneixements adquirits durant molts anys, i al volum d’operacions, podem oferir uns nivells de servei de més qualitat a un cost més econòmic.

Per garantir la qualitat d’aquests serveis:

 • Disposem d’una plataforma de monitorització estable basada en eines d’última generació.
 • Utilitzem metodologies i normatives estàndard de bones pràctiques en el suport i provisió de serveis TI.
 • Adeqüem els coneixements de l’equip de suport a través de formació contínua.

Serveis gestionats de suport en remot

La funció dels Serveis de Suport TI Remots és garantir la continuïtat, disponibilitat i qualitat dels serveis TI que el Departament de TI de les organitzacions dóna als seus usuaris.

Els Serveis de Suport TI es basen en un sistema modular de serveis; conceptualment, els mòduls “encaixen” i “interactuen” amb l’Administració Remota de Sistemes com “peces de puzzle”.

La sinergia entre mòduls ofereix la possibilitat de adaptar-se a les necessitats dels nostres clients, augmentant el valor del servei i comportant-se de forma dinàmica segons les seves necessitats.

img_serveis_suport_01
img_serveis_suport_02

Administració Remota de Sistemes

 • Manté la infraestructura IT i possibilita restaurar a un estat anterior en cas de necessitat.
 • Disminueix la degradació per ús constant.
 • Tasques de manteniment principalment.
 • Manteniment correctiu i supervisió permanent dels sistemes.
 • Reducció d’incidències i augment de robustesa.
img_serveis_suport_04

Gestió remota d’Incidències

 • Atenció personalitzada i un servei exigent remot per a la solució d’incidències.
 • Equip multidisciplinar enfocat a una plataforma multi-client.
 • Servei flexible amb adaptabilitat a pics de demanda dels nostres clients.
img_serveis_suport_03

Monitorització i gestió del rendiment

 • Preveu possibles problemes potencials.
 • Preveu la degradació del servei.
 • Gestió proactiva de rendiment i estat de la infraestructura de sistemes i aplicacions.
 • Reducció del nombre d’incidències.
img_serveis_suport_05

Gestor del Servei

 • Fer seguiment del servei i compliment del ANS (SLA).
 • Millorar els processos de gestió i procediments interns.
 • Seguiment i elaboració d’informes de seguiment.
 • Entendre i cobrir les expectatives del client.
img_serveis_suport_06

Consultor Especialista

 • Donar suport personalitzat i proper al client.
 • Coneix el negoci, empresa del client i la seva infraestructura.
 • Anàlisi de necessitats particulars.
 • Escalat tècnic a 3er Nivell: Incidències i peticions complexes.
img_serveis_suport_07

Help Desk

 • Primer nivell d’assistència als usuaris a través mitjans en línia (telèfon, correu electrònic o xat)
 • Únic punt de contacte -SPOC- entre els usuaris i el departament IT de l’organització, resolent o encaminant les incidències i consultes dels usuaris.
 • Gestió i seguiment excepcional dels tiquets
 • Àmplia base de coneixements
 • Ràpid accés a estadístiques i mètriques
 • Interfície amigable per a l’usuari
 • Ràpida implementació i suport
 • Basat en les millors pràctiques de la indústria (ITIL)

Des del Centre de Serveis, ABAST posa a disposició dels Serveis de Suport en Remot els Equips d’Explotació, Operacions i Sistemes, que sota un procés de gestió alineat amb ITIL v3 garanteixen la cobertura dels mòduls, així com:

 • Tractament d’Incidències i suport a l’usuari final
 • Manteniment preventiu, proactiu i correctiu
 • Monitorització
 • Reporting
 • Millora contínua del servei

Els serveis gestionats en remot de ABAST per administració, monitorització i suport s’han ampliat amb nous serveis orientats específicament a la gestió del cloud. L’objectiu d’aquests nous serveis és garantir la continuïtat i qualitat dels serveis en el núvol contractats pel client i assessorar-lo i ajudar-lo en els seus processos de transformació.

Aquests serveis segueixen l’esquema de model modular desenvolupat per a la resta de serveis gestionats, amb la finalitat que sigui molt fàcil escollir aquells que són necessaris per donar resposta a les necessitats de gestió específiques de cada organització.

Monitorització d’entorns virtuals i cabines de discos

Gràcies a la utilització d’una plataforma tecnològica d’última generació i alta disponibilitat podem oferir serveis avançats de monitorització 24×7 als nostres clients.

La generalització de l’ús de cabines de disc i de la virtualització de servidors ha popularitzat un nou tipus d’infraestructura que necessita un grau superior de control sense el qual el risc assumit és molt elevat i habitualment poc analitzat.

Per oferir aquest nivell superior de control, hem integrat en els nostres sistemes de monitorització de el sistema de gestió de cabines de discos (HP, EMC …) i d’eines associades a la virtualització VMWare.

Serveis de monitorització i suport de CPDs

Gràcies a la utilització d’una plataforma tecnològica d’última generació i alta disponibilitat podem oferir serveis avançats de monitorització 24×7 als nostres clients.

Hem integrat en els nostres sistemes de monitorització: sondes de calor, sondes d’humitat, sondes d’inundació, sondes d’intrusió, sondes de nivell de partícules en suspensió (pols), gestió intel·ligent del cablejat estructurat, vídeo per IP per a la visualització de la sala , contactes secs per SAI, grups, Incendis, AACC, control d’accés i altres.

Això ens permet oferir-li el nivell més alt de control per a la seva CPD a través d’un servei ininterromput de monitorització 24x7x365, així com serveis de manteniment de primer nivell i suport on-site.

cap_monitorizacion_cpds_4

Monitorització de CPDs


Gràcies al sistema de vigilància CMC-TC de Rittal i als nostres serveis de monitorització 24x7 i suport de CPD podrà tenir controlats els factors mediambientals i de seguretat física que afecten al seu Data Center i efectuar les accions preventives i correctores necessàries per evitar caigudes del servei.

Leer más  >
cap_mantenimiento_cpd_2

Serveis de Manteniment de Centres de Dades


L'àrea de Data Center, ofereix la Gestió Integral del manteniment de tots els sistemes d'Instal·lació que formen un CPD. Aportem grans coneixements tècnics, llarga experiència i relació directa amb els millors fabricants per a optimitzar el funcionament i minimitzar les possibilitats de fallada.

Leer más  >

Serveis de manteniment i optimització de bases de dades

Una de les eines imprescindibles per a l’emmagatzematge de la informació corporativa de les empreses són les Bases de Dades. Són productes que requereixen un seguiment i un manteniment constant dels paràmetres, les estructures i la configuració de les mateixes.

Una base de dades sense manteniment pot desenvolupar problemes en una o més àrees, la qual cosa a llarg termini pot provocar un mal rendiment de l’aplicació o fins i tot temps d’inactivitat i pèrdua de dades. La majoria dels responsables de TI comprenen aquesta necessitat però no sempre disposen de temps o de personal qualificat per realitzar aquestes tasques de manteniment.

ABAST li proporciona els serveis necessaris per a la correcta gestió de les seves bases de dades, ajudant-lo a millorar el seu rendiment, disponibilitat i seguretat.

cap_mantenimiento_bases_de_datos_oracle

Manteniment de bases de dades Oracle


ABAST li proporciona els serveis de tecnologia Oracle necessaris per a la correcta gestió de les seves bases de dades, ajudant-lo a millorar el seu rendiment, disponibilitat i seguretat.

Leer más  >
cap_mantenimiento_bases_de_datos_microsoft_sql_server

Manteniment de Microsoft SQL Server


ABAST li proporciona els serveis de tecnologia Microsoft necessaris per a la correcta gestió de les seves bases de dades, ajudant-lo a millorar el seu rendiment, disponibilitat i seguretat.

Leer más  >