Rittal Micro Data Center

Racks TI Securitzats

Moltes vegades quan pensem en un Data Center imaginem una sala totalment equipada. Si el que vostè necessita és un Data Center de contingència, equipar una sala tècnica o simplement securitzar alguns equips crítics, la solució és Rittal Micro Data Center.

Els Micro Data Center de Rittal li ofereixen tota la solució d'un Data Center per a un rack de TI. És econòmic, escalable (en bateria), eficient i fàcil d'instal·lar i transportar.

Protecció

Rittal Micro Data Center és un mini centre de seguretat de dades ampliable. La caixa modular de seguretat ofereix el nivell més alt de seguretat física i una protecció eficaç contra:

img_micro_data_center_01

Foc

Segons l’EN 1363 (DIN 4102) F90, 30 minuts dins el límit màxim: 70 ºC i el 85% d’humitat relativa.

img_micro_data_center_02

Robatori / furt

Resistència de classe 2, segons EN 1627. La protecció contra objectes sòlids de classe WK3 (Opció disponible).

img_micro_data_center_03

Aigua

Segons l’EN 60529, IP 56, protecció contra esquitxades d’aigua.

img_micro_data_center_04

Pols

Segons l’EN 60529, IP 56, protecció contra pols.

img_micro_data_center_05

Gasos corrosius

Protecció contra la corrosió de gasos de combustió.

img_micro_data_center_06

Vandalisme

Protecció contra el vandalisme.

img_micro_data_center_07

Runes

Protecció contra la caiguda de runa.

img_micro_data_center_08

Accés no autoritzat

Protecció contra l’accés no autoritzat.

Disseny

Una de les més altes avantatges que ofereix el Micro Data Centre resideix en el seu disseny modular. S’entrega completament desmuntat en elements modulars que acoblem per mitjà d’un sistema de bloqueig positiu.

Pot implementar-se mentre els sistemes estan en ple funcionament i amb els components de hardware al seu interior. És fàcil d’instal·lar i transportar. El sistema de bloqueig positiu permet una seguretat especial per al desmuntatge i per això, ho podrem reubicar en qualsevol altre lloc.

img_micro_data_center_09

Equipament

Sistemes de control d’accés

Podem escollir el sistema de clau de seguretat (per defecte), o bé un teclat electrònic de bloqueig o una unitat de bloqueig mitjançant tarjeta.

Sistema de pas de subministraments

Els passos d’instal·lacions a l’interior del Micro Data Center es realitzen mitjançant entrades dotades de marc i segells de seguretat que s’implementen en funció de la secció del cable o tub a enrutar. Aquests passos proveeixen de protecció enfront d’efectes de riscos com ara humitat, pluja, pols, sorra, pertorbacions electromagnètiques i incendis.

Sistema d’aire condicionat

El Micro Data Center s’ha d’equipar amb un sistema d’aire condicionat capaç de proporcionar un entorn adequat als components de hardware que allotja al seu interior. Es recomana el sistema de refrigeració Inverter de 5 a 8 kW redundant, que garanteix una dissipació de l’aire calent eficient i el funcionament continu en cas de fallada d’una de les dues unitats. La unitat exterior (condensador), entre d’altres coses, ens permet regular la velocitat del compressor i la quantitat de refrigerant, amb el que podem arribar a importants estalvis d’energia (fins a un 40%).

Sistema de detecció d’incendis, alarma i extinció

El EFD Plus és un sistema de detecció precoç d’incendis, ja que és capaç de detectar aquests riscos en la seva etapa més primerenca (fase de piròlisi). Dins el Micro Data Center es crea un buit pel qual l’aire és fortament aspirat de forma contínua per un sistema de canonades que el condueix directament als detectors de fum. L’alta sensibilitat al foc que aquests dispositius tenen reconeix els incendis en la seva etapa més primerenca i envia una alarma activa al sistema.

El sistema d’extinció automàtica d’incendis proposat es basa en la descàrrega NOVEC 1230 (C6F2O) a través dels difusors, inundant l’interior del Micro Data Center amb la finalitat d’eliminar qualsevol possibilitat de produir-se un incendi.

Sistemes de monitorització d’alarmes

El sistema CMC-TC utilitza tècniques d’última generació i és capaç de controlar el funcionament dels diferents elements del Micro Data Center i de generar alarmes en cas de necessitat. Permet el control i l’òptima gestió davant de qualsevol incidència. Els sensors ofereixen gran versatilitat i fiabilitat. La interfície ofereix a l’usuari un gran ventall d’útils possibilitats i el seu maneig és molt fàcil i intuïtiu.

Sistema d’alimentació ininterrompuda

Per tal de protegir els dispositius de TI allotjats al Micro Data Center, contra possibles danys, la pèrdua de dades i temps d’inactivitat causats per fallades d’energia, pujades de tensió o pèrdues de potència, és important disposar d’un sistema d’alimentació ininterrompuda. Per això proposem utilitzar un SAI monofàsic de doble convertidor que ens garanteixi un òptim subministrament de tensió.

Distribució de corrent elèctrica al Micro Data Center

Per a la distribució del corrent elèctric en el Micro Data Center proposem la instal·lació de PSM (power systems module), que proporciona una distribució del subministrament elèctric gestionable i redundant, a més de permetre la visualització dels consums i l’equilibrat de les fases mitjançant el mòdul de gestió. El sistema permet a més, la gestió i el monitoratge de consums del maquinari mitjançant una consola.

Cas d'èxit