Solucions d’impressió empresarial

Optimitzi la seva infrestructura i serveis d'impressió i còpies

Encara que sens dubte tots compartim l'objectiu de reduir l'ús de paper, el repte de la "oficina sense papers" en moltes ocasions sembla encara llunyà a causa que molts processos i necessitats específiques encara requereixen l'ús de documents impresos. En grans i mitjanes organitzacions es fa per tant necessari racionalitzar el seu ús i disminuir els costos associats a la impressió i còpia. Com a especialista en solucions i serveis d'impressió d'HP, ABAST pot proporcionar-li, a partir de l'estudi de les seves necessitats i situació actual, la solució més adequada de la mà del fabricant líder del mercat.

Objectius

Quan els nostres clients aborden un projecte d’aquest tipus esperen:

Millorar els resultats de negoci:

 • Simplificar processos associats a documents
 • Millorar la productivitat dels empleats

Reduir despeses:

 • Pagar per la funcionalitat que necessiti
 • Imprimir només el que es necessiti amb el mínim cost
 • Millorar la satisfacció i productivitat de l’usuari

Millorar l’eficiència de l’empresa:

 • Reduir incidències, alliberar temps i recursos d’IT
 • Controlar l’ús i la despesa d’impressió
 • Reduir proveïdors, minimitzar estocs i comandes, optimitzar preus
 • Ajustar compres a les necessitats financeres de l’empresa

Anàlisi de l’entorn d’impressió

Per a qualsevol procés de millora és necessari conèixer l’estat en què ens trobem actualment, per això cal realitzar prèviament una auditoria per conèixer en detall diferents aspectes:

Informació del parc

 • Equips: de quin tipus, de quins fabricants, amb quina antiguitat…
 • Distribució dels equips d’impressió a l’organització

Informació d’ús

 • Nombre i tipus d’usuaris
 • Volum d’impressió
 • Percentatges d’impressió Color / Mono, A4 / A3, Duplex …

Necessitats dels usuaris

 • Satisfacció
 • Funcionalitat equips (finalització)
 • Processos associats a documents

Informació compres

 • Contractes vigents
 • Cost compres

Informació IT

 • Requeriments xarxa
 • Procés gestió incidències

Optimització de la infraestructura d’impressió

A partir de l’estudi de la seva situació actual i l’anàlisi de requeriments dissenyarem una proposta de futur basada en les solucions d’impressió HP que li proporcionarà la millor combinació per reduir costos i augmentar la productivitat.

Pagui per la funcionalitat que realment necessiti

 • Estratègia de desplegament equilibrada: dins de la mateixa organització coexisteixen diferents usos i necessitats dels sistemes d’impressió segons el perfil de l’usuari, el departament, etc. les nostres propostes es basen en un equilibri entre un entorn centralitzat i descentralitzat per cobrir de forma òptima aquestes necessitats.
img_impresion_01
 • Portafoli més ampli d’impressores i multifuncionals: HP és el fabricant que ofereix un major rang d’equips d’impressió del mercat, proporcionant una solució òptima a cada necessitat.

Màxima productivitat

 • Connectivitat del líder: amb HP Universal Print Driver, un driver únic per a tots els equips (impressores i multifuncionals) es simplifica l’administració i es facilita la definició de polítiques d’ús.
 • Fiabilitat: HP proporciona el millor servei i fiabilitat del mercat segons les enquestes realitzades als usuaris.
 • Qualitat i facilitat d’ús HP
  • Consumibles senzills i nets
  • Igual o molt similar interoperabilitat en tots els equips

Imprimeixi només el que es necessiti amb el mínim cost

 • HP Color Access Control
 • HP UPD – polítiques d’impressió (color, duplex)

Millori la gestió i ús dels seus equips

 • Redueixi incidències i alliberi temps i recursos d’IT amb les solucions de gestió HP: HP Embeded Web Server i HP Web Jetadmin.
 • Maximitzi la seguretat i el control amb solucions d’autenticació, treballs que segueixen a l’usuari i registre d’activitat. Assigneu despeses per usuari / departament.

Serveis gestionats d’impressió / Contractes de Pagament Per Ús (PPU)

El major control de costos i facilitat de gestió l’ofereixen sens dubte els contractes de Pagament Per Ús (PPU). Deixeu-vos assessorar per nosaltres i triï el model que millor encaixi a les seves necessitats.

⇒ Soliciti més informació