Hybrid Cloud Management

Gestió d'entorns híbrids

Hybrid Cloud Management proporciona totes les eines necessàries per a la gestió d'entorns dinàmics i heterogenis. Dissenyi, lliuri i gestioni una gamma completa d'entorns híbrids en qualsevol núvol, contenidor o infraestructura.

Amb el desenvolupament de les tecnologies cloud les organitzacions afronten una nova realitat: El món TI és híbrid. Realment estem preparats per treure el màxim partit de cada entorn i controlar la despesa?

Hybrid Cloud Management és la suite de Micro Focus que aporta les eines necessàries per gestionar de forma eficient qualsevol entorn de la nostra organització, ja sigui físic, virtual, contenidors, cloud privades o cloud públiques

1

Característiques principals

  1. Brokering real de serveis multi-entorn: Presenti un catàleg centralitzat per a la provisió de serveis en qualsevol entorn.
  2. Control de costos i pressupost: Desglossats per entorns, organitzacions o departaments.
  3. Provisió automatitzada: Desplegament de serveis des del catàleg amb tan sols un clic gràcies a l’automatització de les tasques de provisió.
  4. Anàlisi de consum de recursos: Identifiqui el sobredimensionament d’instàncies que suposen costos innecessaris.

Funcionalitats

Brokering de serveis: Creï un catàleg de serveis per a la seva provisió de forma àgil i controlada.

2

Control de pressupost i consum: Accedeixi de forma ràpida al consum dels seus diferents entorns i gestioni les línies pressupostàries de cada organització, departament o projecte.

3

Provisió automàtica: Automatització de tasques en qualsevol tipus d’entorn amb més de 8000 fluxos per defecte.

4

Dimensionament d’entorns: La plataforma li permet identificar aquelles instàncies que estan sobredimensionades o infradimensionades. Pagui per allò que realment necessita.

5

Suport a DevOps: Proporciona capacitat de gestió de cadascuna de les fases d’entrega contínua d’aplicacions.

6
MF_HCM

Beneficis per a la seva organització

  1. Control i estalvi de costos: Gràcies a la visibilitat que li proporciona HCM.
  2. Agilitat en la provisió: Mitjançant l’automatització de tasques.
  3. Gestió centralitzada d’entorns heterogenis: Obtingui la capacitat d’efectuar un brokering real multi-entorn.

Vídeo: Hybrid Cloud Management

3:02 minuts. Descobreixi en aquest vídeo les principals característiques d’aquesta solució que aporta les eines necessàries per gestionar de forma eficient qualsevol entorn de la nostra organització, ja sigui físic, virtual, contenidors, cloud privades o cloud públiques.