AppPulse Mobile

Monitorització d'aplicacions mòbils

Micro Focus AppPulse Mobile és la solució en mode SaaS que permet monitoritzar tots els aspectes que contribueixen a l'experiència d'usuari i analitzar el seu comportament dins de l'app.

El mercat d'aplicacions mòbils ha revolucionat la forma en què les organitzacions interactuen amb els seus clients. Però aquestes també poden ser una arma de doble tall: una mala experiència dels usuaris impacta molt negativament en la imatge de l'organització.

iconos_appmobile2b

Característiques principals

  • Simple i ràpid: Micro Focus AppPulse Mobile (abans HP AppPulse Mobile) està pensat per proporcionar un ràpid desplegament, proporcionant mètriques i indicadors des del primer dia.
  • No intrusiu: El sistema és transparent, sense necessitat d’afegir codi o tags a les aplicacions.
  • Software as a Service: Sense necessitat de provisionar i gestionar infraestructura.
  • Econòmic: Llicenciament simple i amb tarifes molt assequibles.

Funcionalitats

AppPulse Mobile proporciona la informació necessària per avaluar com interactua l’usuari amb la seva aplicació, i conèixer els indicadors clau d’experiència d’usuari.

Quadre de comandament:
Permet en tot moment l’anàlisi de l’aplicació en termes de rendiment, estabilitat i consum de recursos.

pantallazo1_borde2

Anàlisi del rendiment:
Conegui en tot moment els temps de resposta de l’aplicació.

pantallazo2_borde2

Consum de recursos:
AppPulse Mobile permet obtenir informació sobre el consum de dades i de bateria en funció del dispositiu utilitzat, SO, etc.

pantallazo3_borde2

Fiabilitat de les aplicacions:
Mostra les accions de l’usuari que provoquen errors, compte el nombre d’usuaris afectats i proporciona informació detallada per aïllar el problema (registre de log).

img_hp_saw_pantalla_4

Traçabilitat de les accions dels usuaris:
Informació precisa sobre el comportament dels usuaris en l’aplicació, i el rendiment de la mateixa en cada pas.

pantallazo4_borde2
app_pulse_mobile_foto4

Beneficis per a la seva organització

  • Millori el posicionament de la seva aplicació: Aconsegueixi millorar la valoració de la seva aplicació gràcies al control de l’experiència d’usuari.
  • Redueixi el temps de resposta davant incidències: gràcies al monitoratge de la seva aplicació podrà identificar ràpidament qualsevol problema i trobar la causa arrel.
  • Proporcioni informació als equips de desenvolupament: la solució permet analitzar el comportament de les diferents versions de l’aplicació en diferents dispositius, SO, etc. Aquesta informació resulta molt valuosa per a l’equip de desenvolupament de l’aplicació.

Micro Focus SaaS

  • Garantia: Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i s’encarrega d’oferir un servei fiable i actualitzat.
  • Usabilitat: AppPulse Mobile ha estat dissenyat per oferir de forma visual totes les mètriques que intervenen en l’experiència de l’usuari.

Vídeo: AppPulse Mobile Value Proposition

3:2 minuts

Descobreixi en aquest vídeo les principals característiques d’aquesta solució SaaS que permet monitoritzar tots els aspectes que contribueixen a l’experiència del usuaris i analitzar el seu comportament dins de l’app.