Operations Bridge

Visibilitat i control

Obtenir visibilitat, control i capacitat d'actuació sobre una tecnologia cada vegada més heterogènia. Aquest és el repte que afronten les organitzacions a l'hora d'oferir serveis de qualitat.

Operations Bridge és la suite de monitorització de Micro Focus per a la monitorització d’entorns híbrids, que ofereix tota la funcionalitat i escalabilitat necessària per satisfer les necessitats de monitorització de les organitzacions.

Operations Bridge és la solució en mode SaaS que permet monitoritzar tots els aspectes que contribueixen a l’experiència d’usuari, de manera que les organitzacions puguin identificar i corregir qualsevol anomalia en les seves aplicacions.

1

Característiques principals

  1. Centralitza la monitorització: Integració amb sistemes específics de monitorització per correlar tots els esdeveniments i oferir una consola única d’operació.
  2. Monitorització d’entorns híbridsCapaç d’oferir visibilitat control tant d’entorns cloud com convencionals.
  3. AutomatitzacióCapacitat d’orquestració per donar resposta automàtica als esdeveniments.
  4. Orientació negociModelat de serveis, dashboards i reporting orientats a oferir la informació que el negoci necessita.

Funcionalitats

Busines Value Dashboard: Presenti al negoci la informació que requereix, tant de serveis TI com dels sistemes IoT.

2

Consola única de gestió: Centralitzi i correli tots els esdeveniments de monitorització (propis o d’eines de tercers) en la consola única d’operació.

3

Analítica avançada: Capacitat analítica basada en machine learning per ajudar a identificar problemes en els seus serveis TI.

4

Autodescobrimient d’entorns híbrids: Obtingui l’agilitat necessària per gestionar serveis basats en arquitectures híbrides.

5ok

Automatització de les operacions:  Capacitat de respondre de forma automàtica a esdeveniments a través de la seva funcionalitat d’orquestració.

6

Operations Bridge permet fer front a qualsevol necessitat de monitoratge.

Garantia: Operations Bridge és l’evolució de la suite de monitorització d’HP que compta amb una trajectòria de més de 20 anys en el mercat.

Innovació: La seva funcionalitat per a entorns híbrids, l’aplicació de BigData i la seva capacitat analítica fan de Operations Bridge la plataforma líder del mercat.

Beneficis per a la seva organització

  1. Reducció d’esdeveniments i augment de la seva rellevància: Mitjançant la correlació d’esdeveniments i la visió de negoci.
  2. Reducció d’incidents i del temps de resposta: Gràcies a la capacitat analítica, la visió 360º i l’automatització.
  3. Visió global dels seus serveis: Amb independència de la plataforma que els suporti

Vídeo: Operations Bridge

2:50 minuts. Descobreixi en aquest vídeo les principals característiques d’aquesta solució SaaS que permet monitoritzar tots els aspectes que contribueixen a l’experiència d’usuari, de manera que les organitzacions puguin identificar i corregir qualsevol anomalia en les seves aplicacions.