ABAST construeix el nou CPD de Kamax

12/03/2018

516/5000
ABAST ha construït un segon centre de dades per Kamax amb l’objectiu d’assegurar la disponibilitat dels serveis TI davant de qualsevol contingència. Amb una configuració actiu-actiu, qualsevol dels dos CPDs pot actuar de suport de l’altre en cas d’emergència o parada per manteniment, assegurant la continuïtat dels seus processos, fonamental per a una empresa en funcionament 24 hores com Kamax. El CPD es va realitzar utilitzant tecnologia de Rittal, del qual ABAST és l’únic Strategic Partner a Espanya.