ABAST homologat com a proveïdor de serveis de facturació electrònica per a la plataforma FACe

29/04/2015

ABAST ha estat homologat com a proveïdor de serveis de facturació electrònica per a la plataforma FACe – Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat.

L’Administració General de l’Estat ha inclòs a ABAST en el directori de proveïdors de serveis de facturació electrònica homologats per oferir solucions a aquelles organitzacions que actuïn com a proveïdors de béns i serveis en la seva relació amb les administracions públiques.

Per a això havia de complir amb els requisits d’estar connectat amb Face – Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat – a través de la interfície automatitzada de serveis web disponible per a proveïdors, i haver presentat factures electròniques a través d’aquesta interfície .

La solució utilitzada és SCAN_VISIO eFactura OUT, que facilita l’emissió de Factures Electròniques a les AAPP ‘s i a les empreses privades.

SCAN_VISIO és una solució homologada per l’AEAT la qual permet també la Digitalització Certificada de Factures de Proveïdors, sent per tant aquesta una solució global per a la gestió de les Factures Electròniques tant de Clients com de Proveïdors.

⇒ Més informació sobre SCAN_VISIO eDocument Suite
⇒ Més informació sobre emissió de Factura Electrònica (eFactura)