Damm millora el govern de TI amb software HP

28/09/2015

El grup Damm, conegut per la seva activitat com cervesera, s'ha convertit en un dels líders del sector begudes al mercat espanyol gràcies a un important creixement i la política d'adquisicions que ha desenvolupat els últims anys. Per gestionar els serveis de TI que ofereixen a 2500 usuaris, el departament de TI de Damm ha confiat en les solucions HP Service Manager (SM) i HP Business Service Management (BSM). L'integrador responsable del projecte ha estat ABAST, especialista en les eines de Gestió TI de HP Software.