Noves aliances de l’àrea de Ciberseguretat de ABAST

1/3/2019

L’Àrea de Ciberseguretat de ABAST continua redefinint i millorant la seva oferta de solucions i serveis amb noves aliances que ens permetran oferir als nostres clients solucions per als actuals reptes en seguretat de la informació i compliment normatiu. En els últims mesos hem arribat a acords per distribuir i implementar solucions de Quest, Audisec, Acunetix i Tenable.

Quest

Quest disposa d’un ampli portfoli de solucions per a l’administració i protecció de dades, gestió d’entorns híbrids, gestió d’identitats, auditoria i monitorització, etc. L’interès d’ABAST per aquest fabricant de programari se centra especialment en solucions com Change auditor i InTrust, que disminueixen els riscos de seguretat en segons amb aletes en temps real i enforteix els controls contra canvis no desitjats en Active Directory, fitxers i / o bases de dades SQL. La suite de solucions de Quest permet auditar i gestionar els permisos d’accés, rols i recursos compartit, així com proveir usuaris i permisos per aplicar correctament les polítiques de seguretat i garantir el compliment, responent automàticament a les amenaces amb respostes automàtiques a activitats sospitoses.

Quest InTrust, pot monitoritzar tota l’activitat d’usuari i estació de treball des de l’inici de sessió fins al tancament de sessió i tot el que es trobi en el medi reduint els costos d’emmagatzematge amb compressió de dades 20: 1 que permet emmagatzemar anys de registres d’esdeveniments de Windows, servidors Unix / Linux, bases de dades, aplicacions i dispositius de xarxa.

Audisec

Audisec és l’empresa creadora d’GlobalSUITE, una solució integral i interoperable de sistemes de gestió (RISK | SECURITY | CONTINUITY | COMPLIANCE) que permet la implementació, gestió contínua, automatització, monitorització i desplegament de projectes de Continuïtat de Negoci, Continuïtat Tecnològica, Recuperació de Desastres, Anàlisi i Gestió de Riscos, SGSI, ITIL, Compliment legal i normatiu (Protecció de Dades, Normes Sectorials, Circulars reguladores, Protecció d’Infraestructures Crítiques …), etc. Si es desitja, totalment alineat a les normes ISO (ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 31000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, etc.).

Acunetix

Entre les diferents solucions de ciberseguretat que ofereix Acunetix destaca per sobre de totes Acunetix Vulnerability Scanner, una de les solucions líders en el món per a la detecció de vulnerabilitats en llocs i aplicacions web. Aquesta eina realitza una sèrie de proves automàtiques, totalment configurables per l’usuari, per identificar les vulnerabilitats tant en la programació de l’aplicació o lloc web com en la configuració de l’entorn sobre la qual aquesta s’executa.

Tenable

Tenable és el desenvolupador de Nessus, una de les millors solucions d’avaluació de vulnerabilitats estàndard de la indústria per a professionals de la seguretat. Nessus ajuda als professionals de la ciberseguretat a identificar i reparar vulnerabilitats amb rapidesa i facilitat, fins i tot fallades de programari, pegats no instal·lats, malware i configuracions errònies, en una gran varietat de sistemes operatius, dispositius i aplicacions.