Acunetix Partner

ABAST forma part de la cadena de partners Acunetix i distribueix i utilitza productes com Acunetix Vulnerability Scanner, una de les solucions líders en el món per a la detecció de vulnerabilitats en llocs i aplicacions web.

Entre les diferents solucions de ciberseguretat que ofereix Acunetix destaca per sobre de totes Acunetix Vulnerability Scanner, una de les solucions líders en el món per a la detecció de vulnerabilitats en llocs i aplicacions web. Aquesta eina realitza una sèrie de proves automàtiques, totalment configurables per l’usuari, per identificar les vulnerabilitats tant en la programació de l’aplicació o lloc web com en la configuració de l’entorn sobre la qual aquesta s’executa.

Solucions relacionades