Quest Partner

ABAST forma part del programa de partners de Quest i ofereix solucions d’aquest fabricant de programari com Change auditor i InTrust, que disminueixen els riscos de seguretat en segons amb aletes en temps real i enforteix els controls contra canvis no desitjats en Active Directory, fitxers i / o bases de dades SQL

Quest disposa d’un ampli portfoli de solucions per a l’administració i protecció de dades, gestió d’entorns híbrids, gestió d’identitats, auditoria i monitorització, etc. L’interès d’ABAST per aquest fabricant de programari se centra especialment en solucions com Change auditor i InTrust, que disminueixen els riscos de seguretat en segons amb aletes en temps real i enforteix els controls contra canvis no desitjats en Active Directoy, fitxers i / o bases de dades SQL. La suite de solucions de Quest permet auditar i gestionar els permisos d’accés, rols i recursos compartit, així com proveir usuaris i permisos per aplicar correctament les polítiques de seguretat i garantir el compliment, responent automàticament a les amenaces amb respostes automàtiques a activitats sospitoses.

Quest InTrust, pot monitoritzar tota l’activitat d’usuari i estació de treball des de l’inici de sessió fins al tancament de sessió i tot el que es trobi en el medi reduint els costos d’emmagatzematge amb compressió de dades 20: 1 que permet emmagatzemar anys de registres d’esdeveniments de Windows, servidors Unix / Linux, bases de dades, aplicacions i dispositius de xarxa.

Solucions relacionades