Gestió Documental i BPM

La implantació de sistemes de gestió documental com a elements clau en l'activitat de l'empresa s'ha introduït en la cultura empresarial i ha deixat de ser un simple mètode d'arxiu massiu per esdevenir una eina de millora de processos, anàlisi d'informació i gestió del coneixement, amb una creixent demanda no només en grans corporacions sinó també en les pimes. La seva implantació permet, des del punt de vista econòmic, una important reducció de costos en recursos humans i instal·lacions i el retorn immediat de la inversió.

ABAST afronta projectes on l'objectiu és automatitzar processos empresarials en els quals tradicionalment hi ha hagut un important flux de documents en paper, i també orientats a resoldre els problemes derivats de l'excés d'informació a tractar, bé per la gran quantitat de paper que ha de ser gestionat així com per l'emmagatzematge d'altres objectes d'informació d'ús corporatiu com poden ser fitxers ofimàtics, reports de les pròpies aplicacions de gestió empresarial, imatges, sons, vídeo, correu electrònic, faxos, etc.

SCAN_VISIO eDocument Suite, la nostra plataforma de gestió documental

ABAST ha desenvolupat SCAN_VISIO eDocument Suite, una solució avançada i completa per a la gestió electrònica de documents que li permet gesionar i classificar els seus documents de paper o ofimàtics en format i arxiu digital.

Permet aconseguir importants estalvis per la seva organització gràcies a l’automatització de processos de negoci en els que tradicionalment ha existit un flux important de documents en paper, com ara els associats a recepció de factures de proveïdors i emissió de factures a clients.

SCAN_VISIO eDocument Suite és una solució homologada per l’AEAT amb núm de referència 14CF898883CB095F, d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/962/2007 com a software autoritzat per a la digitalització certificada.

> Més informació sobre SCAN_VISIO eDocument Suite
logo scanvisio edocument suite_2
cap_scan_visio.jpg

Especialistes en solucions per a la gestió de factures

cap_ODAP

Servicios externalizados de digitalización de Facturas (ODAP)


Gestionar de forma manual la información contenida en las Facturas de Proveedores que llegan a nuestras organizaciones supone un elevado consumo de tiempo, dinero y recursos. ABAST le ofrece ODAP, un servicio externalizado BPO para procesar sus Facturas de Proveedores y sus Cuentas a Pagar.

Leer más  >
cap_automatización_gestion_facturas_proveedores

Automatización de la gestión de Facturas de Proveedores


La gestión manual de las Facturas que llegan o nuestras organizaciones supone una elevado consumo de tiempo, dinero y recursos. Nuestra solución para digitalización y archivo, certificada por la AEAT, permite automatizar este proceso y conseguir un ahorro de costes de hasta un 65%.

Leer más  >
cap_emision_efactura_clientes

Emisión de Factura Electrónica a Empresas y Administración Pública


La factura electrónica es la representación informática de un documento tributario generado electrónicamente, que reemplaza al documento físico con idéntico valor legal a éste. Actualmente se permite el envío de facturas en formato electrónico sin necesidad de firma.

Leer más  >

Casos d'èxit

Altres solucions de Gestió Documental i BPM

cap_ibm_bpm

Business Process Management (BPM)


Las soluciones BPM aparecen como respuesta a la necesidad de ofrecer a las áreas de negocio herramientas para modelar sus procesos, especialmente aquellos centrados en las interacciones entre personas y el flujo de documentos, y simplificar su automatización y monitorización sin necesidad de comprometer demasiados recursos del área de TI.

Leer más  >
cap_servicios_ibm_domino_notes

Servicios para IBM Domino / Notes


ABAST pone a su servicio todos sus conocimientos y más 20 años de experiencia en las tecnologías IBM Domino / Notes para ayudarle en el desarrollo de soluciones de trabajo en grupo o Workflow, o en la administración de estas plataformas de productividad y colaboración.

Leer más  >
cap_qdoc

QDoc - Gestión Documental para Normativas


Una herramienta para gestionar organizadamente la información referente a normativas, procedimientos, instrucciones y formatos de registro, generados por los departamentos de Gestión, para el seguimiento de diferentes normativas ISO (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad...).

Leer más  >

Certificacions i Aliances