Solucions i serveis Business Intelligence & Business Analytics

Oferim als nostres clients Solucions integrals de Business Intelligence / Business Analytics. Els nostres serveis cobreixen des del disseny de l'arquitectura i els models decisionals fins al desplegament de les eines per als usuaris finals. L'objectiu, poder obtenir sempre la informació en el moment precís i amb el format i la semàntica adequats.

Som experts en la creació i administració de Data Warehouses i un dels principals especialistes a Espanya en Quadres de Comandament i en el disseny i creació de sistemes de Gestió del Rendiment. Com partners dels fabricants d'eines BI líders del mercat, podem oferir-li la solució que millor s'adapti als seus requeriments.

Web and SEO analytics concept

Quadres de Comandament (dashboards i scorecards)


Els quadres de comandament ofereixen una visualització intuïtiva dels indicadors empresarials per a aquells perfils d'usuaris responsables de monitoritzar, controlar i gestionar els processos de negoci, i poden ser personalitzats per a cada àrea de competència (finances, vendes, màrqueting, RRHH, TI...)

Leer más  >
Web and SEO analytics concept

Business Analytics (anàlisi predictiva)


Les solucions de Business Analytics / Anàlisi Predictiva enfoquen la seva anàlisi al descobriment de tendències i patrons que permetin determinar de manera fiable la probabilitat d'un succés o resultat en el futur, el que permet anticipar-se i posicionar-se davant noves oportunitats i tendències.

Leer más  >
Web and SEO analytics concept

Integració i ETL


Tota informació estratègica s'ha de poder integrar gràcies a processos ETL: extracció (Extract) de fonts heterogènies, transformació (Transform) en un model únic de representació del negoci i càrrega (Load) en el Data Warehouse.

Leer más  >