Business Analytics (anàlisi predictiva)

Les solucions de Business Analytics / Anàlisi Predictiva enfoquen la seva anàlisi al descobriment de tendències i patrons que permetin determinar de manera fiable la probabilitat d’un succés o resultat en el futur, el que permet anticipar-se i posicionar-se davant noves oportunitats i tendències.

Les solucions d’Anàlisi Predictiu recopilen i analitzen la informació continguda en els sistemes de l’empresa per realitzar pronòstics de futur ràpids, clars i precisos.

Mentre que altres eines d’anàlisi tradicional quantifiquen i comparen les dades històriques per descobrir què ha passat en el passat, les eines Business Analytics enfoquen la seva anàlisi al descobriment de tendències i patrons que permetin determinar de manera fiable la probabilitat d’un succés o resultat en el futur.

Les organitzacions que incorporen anàlisi predictiu a les seves estratègies de BI aconsegueixen indubtables beneficis. Gràcies a la ràpida identificació d’oportunitats emergents i a la detecció i correcció àgil de problemes i incidències, aquestes empreses aconsegueixen augmentar l’avantatge competitiu, optimitzar la seva productivitat i eficiència de costos, aconseguir majors nivells de rendibilitat, així com una fidelitat i retenció de clients més elevada.