CTTI confia en ABAST per millorar la plataforma PICA

Cas d'èxit

La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació i Administracions Públiques, ha confiat en ABAST perquè participés en el desenvolupament i evolució de la Plataforma d'Integració i Col•laboració Administrativa (PICA) per als productes de tramitació electrònica.

La solució

La Plataforma d’Integració i Col•laboració Administrativa (PICA) és la plataforma tecnològica de comunicació i intercanvi d’informació entre els sistemes dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i proporciona una passarel·la comuna d’aquests sistemes amb els d’altres administracions i entitats públiques. Aquesta plataforma permet:

  • La interoperabilitat, és a dir, l’intercanvi d’informació entre els sistemes de les diferents administracions.
  • La tramitació electrònica per part de la ciutadania, ja que la PICA és el canal de comunicació entre el sistema front-end utilitzat pels ciutadans (OVT: Oficina Virtual de Tràmits) i els sistemes back-end que gestionen els tràmits.
  • La utilització per part dels departaments de la Generalitat de sistemes corporatius comuns: registre telemàtic, notificacions telemàtiques, passarel·la de pagament, enviament de mails i SMS, etc …
snap_ctti

La PICA és una peça clau en la millora i modernització de l’administració per a l’impuls de la interoperabilitat i en l’àmbit de l’atenció als ciutadans i empreses que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

El projecte

La PICA està formada per un bus d’integració de processos implementat amb Oracle Weblogic Integration (abans BEA WebLogic) i una sèrie d’aplicacions que permeten gestionar la plataforma, els serveis integrats en la mateixa, la configuració dels tràmits i a més a més proporcionen interfaces web que permeten l’explotació de la plataforma als organismes que encara no disposin dels seus sistemes integrats amb la mateixa. Aquesta plataforma, de gran complexitat, ha estat desenvolupada per diversos proveïdors conjuntament amb el personal de la Generalitat de Catalunya. La participació d’ABAST va consistir en l’anàlisi, disseny i implementació de diversos evolutius de la plataforma, per tal de dotar-la de major funcionalitat i ampliar i millorar els serveis d’integració de la mateixa. Aquests evolutius incloïen tant el desenvolupament de nous elements de la plataforma, com la modificació i millora d’alguns ja existents. Les principals tasques realitzades per ABAST en l’abast d’aquest projecte van ser les següents:

  • Desenvolupament de diversos processos d’integració d’Oracle Weblogic Integration, focalitzats especialment en la integració dels sistemes de tramitació electrònica i de notificacions telemàtiques.
  • Desenvolupament d’aplicacions per a la gestió de tràmits i per al consum de diversos serveis integrats en la PICA: serveis de tramitació, notificacions electròniques, enviament de mail i SMS, etc. Aquestes aplicacions van ser implementades utilitzant el framework J2EE de la Generalitat: Canigó.
  • Consultoria i suport tècnic a l’equip que gestiona l’evolució de la plataforma.

A més de la realització de les tasques assignades en aquest projecte, ABAST va continuar la seva col·laboració en el desenvolupament de la plataforma amb la participació de diversos tècnics en l’Oficina Tècnica de la PICA, que s’encarrega de les tasques de suport, manteniment i evolució contínua de la plataforma.

logo_ctti_q