Condicions de privacitat per al servei tècnic d'HP

  • Home
  • Condicions de privacitat per al servei tècnic d’HP

CONDICIONS DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les dades personals facilitades per vostè seran incloses en fitxers titularitat de ABAST SYSTEMS S.A. amb domicili en C/Equador, 39-45 08029 BARCELONA, amb la finalitat d’oferir suport en cas d’avaria maquinari de productes HPE o HP. Així mateix li informem que les dades proporcionades podran ser cedides a les empreses del sector tecnològic Hewlett-Packard Espanyola, S.L. o Hewlett-Packard Serveis Espanya S.L. amb l’exclusiva finalitat de gestionar la seva incidència. Amb l’acceptació de les presents condicions de privacitat i tractament de dades, vostè mostra el seu exprés consentiment a la cessió de les seves dades amb la finalitat expressada anteriorment, declarant a més que ABAST ha complert les seves obligacions d’informació i obtenció del consentiment que la llei determina . En qualsevol moment podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a marketing@abast.es o una carta a l’atenció del Departament de Màrqueting de ABAST, a l’adreça anteriorment citada.

Registration

Forgotten Password?