Nova especialització Oracle Application Development Framework 12c

19/04/2017

ABAST ha aconseguit l’acreditació com a especialista Oracle Application Development Framework 12c. Aquesta és ja la 12a certificació d’especialista Oracle que aconsegueix ABAST i la tercera de solucions Oracle Fusion Middleware, la plataforma de negoci digital per a l’empresa d’Oracle. Acredita que ABAST posseeix una sòlida base conceptual i experiència pràctica en el desenvolupament i implementació d’aplicacions utilitzant Oracle ADF 12c.

Aquesta certificació en ADF 12c avala la capacitat d’ABAST per crear i utilitzar un model de dades amb ADF Business Components, crear components d’interfícies d’usuari de dades, definir fluxos de tasques, validar les entrades dels usuaris, respondre a esdeveniments d’aplicació, implementar capacitats transaccionals i implementar seguretat.

Es tracta de la tercera acreditació com a especialista en solucions Oracle Fusion Middleware que aconsegueix ABAST, sent les altres dues les d’Oracle WebLogic Server 12c i Oracle Linux 6. ABAST posseeix també una gran experiència en altres solucions middleware d’Oracle, tant de plataforma i desenvolupament d’aplicacions com d’analítica i Business Intelligence.

Una altra àrea d’Oracle en la qual ABAST destaca com un dels més grans experts a Espanya és en la de bases de dades, on compta ja amb un total de 8 certificats com a especialista. Amb un ampli equip de DBAs, ABAST ofereix serveis d’implantació de bbdd, definint l’arquitectura més adequada a cada cas, i proveeix serveis de suport, control i manteniment periòdic per garantir un bon funcionament de les bases de dades en tot moment.

ABAST també proporciona solucions i serveis basats en altres capes del stack tecnològic d’Oracle, com aplicacions de negoci (Oracle Fusion i Oracle E-Business Suite), plataforma maquinari (Oracle Engineered Systems), i en la completa oferta de cloud (SaaS / PAAS / IaaS) d’Oracle.

Especialitzacions Oracle aconseguides per ABAST:

O_SpecPlat_OracleDB12c_clr_rgb_300
O_SpecPlat_OracleDatabase11g_clr_rgb_300
O_SpecPlat_OracleRAC12c_clr_rgb
O_SpecPlat_OracleRAC11g_clr_rgb_300px
O_SpecPlat_OracleDB11gPerfTuning_clr_rgb_300px
O_SpecPlat_OracleEntMngr12c_clr_rgb_300px
O_SpecPlat_OracleDatabaseAppliance_clr_rgb_300
O_SpecPlat_OracleExadataDatabaseMachine_clr_rgb_300
O_SpecPlat_OracleWebLogicSvr12c_clr_rgb_300px
O_SpecPlat_OracleAppDvlpmtFrmwrk12c_clr_rgb_300
O_SpecPlat_OracleLinux6_clr_rgb_300px
O_SpecPlat_OracleEBusSuiteR12-1FM_clr_rgb_300px