CONDICIONS DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES


Dades recollides per ABAST
Les dades sol·licitades per Abast són estrictament professionals, i queda fora de l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal tal com s’indica a l’article 2.2 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Ús i cessió de dades
Abast farà servir les dades professionals aportades per a l’emmagatzematge a la base de dades i l’enviament de comunicacions comercials pròpies, ja sigui des de la seva pròpia departament de Màrqueting com des d’un servei exterior.
Abast en cap cas cedirà les dades professionals aportades a tercers per a activitats que no vagin encaminades a l’enviament de comunicacions comercials pròpies.

Compliment de la normativa
Abast es compromet a tractar totes les dades professionals proporcionades de la forma adequada ja protegir-los en tot moment d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

Consentiment
En compliment de la normativa vigent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, vostè consenteix que el correu electrònic que ens proporcioni pugui ser utilitzat per Abast Systems & Solutions S.L. per a l’ús anteriorment especificat. Declara a més, amb l’acceptació de la Política de Privacitat, que Abast compleix amb totes les obligacions d’informació i obtenir el consentiment que la llei determina.

Donar-se de baixa
Pot revocar el consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions de forma senzilla i gratuïta a través del següent enllaç http://www.abast.es/ca/baixa/

Per a qualsevol comentari o suggeriment sobre els continguts d’aquesta web poden posar-se en contacte amb marketing@abast.es.