Quiénes somos

Som una companyia independent amb més de 35 anys en el mercat Espanyol, implantant solucions tecnològiques completes, innovadores i estratègiques per als nostres clients.

Missió ABAST

Proporcionar als nostres clients solucions integrades de manera fiable i segura, per aconseguir els objectius de reducció de costos, millora d’eficiència i flexibilitat mitjançant la innovació i els processos de transformació.

Visió ABAST

Ser líder en integració de solucions optimitzades de TI, amb una oferta global d’infraestructures, aplicacions i serveis diferencials.

1
Profesionales
1
Certificaciones
1
M€ en 2021

Oficines a Barcelona, Madrid i Palma

Donem servei als nostres clients a tota Espanya des de les nostres oficines a

C/Ecuador 39-45 – 08029 Barcelona
Tel. 933 666 900

C/de la Basílica, 19 9ºB – 28020 Madrid
Tel. 914 061 601

C/Fluvià 1, Baixos Dreta Despatx 25 – 07009 Palma
Tel. 971 706 882

Volem convertir-nos en el teu soci tecnològic de confiança

I ajudar-te en les teves estratègies de Transformació Digital

Per a això comptem amb àrees de Solucions i Serveis especialitzats

I aliances amb els líders tecnològics de l'mercat TI

Valors

Qualitat

ABAST sempre ha apostat per oferir la màxima qualitat en els seus serveis. Comptem amb processos de millora contínua i certificacions com la ISO 9001 que avalen el nostre esforç en la gestió de la qualitat per aconseguir l’excel·lència en el servei als nostres clients.

Llegir més »
Seguretat

La seguretat, i especialment la seguretat de la informació, és un dels pilars de la nostra filosofia de treball. Per això a ABAST ens esforcem dia a dia per assegurar cada vegada millor les dades, els sistemes, les aplicacions i els processos, capacitant al nostre personal per identificar riscos i trobar la forma de minimitzar-los.

Llegir més »
Igualtat

La igualtat entre els gèneres és un principi fonamental, basat en el respecte a totes les persones, i un dels valors que ens identifica com a companyia. Per això ABAST disposa d’un pla i una comissió d’Igualtat que vetllen contra qualsevol discriminació per raó de sexe i porta a terme iniciatives per impulsar una major incorporació de la dona en l’àmbit laboral de les TI.

Llegir més »
Sostenibilidad
Sostenibilitat

Un altre dels valors que defensa ABAST és la Sostenibilitat i el respecte al Medi Ambient. Per això hem posat en marxa diferents iniciatives per reduir dràsticament l’ús de plàstic i paper en l’organització, fomentar el reciclatge, disminuir la petjada de carboni associada a la nostra activitat i altres accions amb l’objectiu de preservar el planeta i les condicions de les persones que vivim en ell.

Llegir més »

Història

1984

Josep Servat, fundador del grupo, se establece como profesional independiente dedicado a la consultoría TI, dando inicio al proyecto empresarial que hoy conocemos como ABAST. (Ver Nota 1)

1986

Se constituye ECS, S.A. (ECSSA Informática), sociedad que años más tarde pasaría a conocerse como ABAST Solutions. En sus inicios, nace como una ISV dedicada a desarrollar soluciones de negocio para sistemas HP

1988

Se constituye la empresa Microtel, S.A. dedicada a la venta de soluciones micro-informáticas. Esta sociedad permanecería activa hasta mediados de los noventa, cuando su actividad se integra completamente dentro de Abast Systems.

1989

Año de la constitución como sociedad de ABAST Systems, S.A.,, actualmente Abast Systems & Solutions S.L., Nace como empresa especializada en sistemas y redes informáticas para dar respuesta a la creciente demanda de estas soluciones y de servicios especializados por parte de los clientes del grupo. La separación del negocio del hardware del de software empresarial tiene busca ofrecer mayor especialización y mejor servicio en ambas áreas.

1995

El grupo se consolida en el mercado de las TI, superando en este ejercicio los 1000 millones de pesetas en facturación y más de 60 empleados en plantilla.

1996

ABAST inicia su expansión geográfica con la apertura de una oficina en Valencia, que estuvo operativa cerca de 20 años

1999

ABAST abre oficina en Madrid. Es el año también de la creación de una área especializada en soluciones de Gestión TI

2000

Fruto de la reorganización interna de las compañías del grupo, se crean nuevas divisiones y áreas de negocio especializadas como las de Business Intelligence, Gestión Documental, Servicios Internet y Networking, entre otras.

2004

A efectos de unificar la nomenclatura del grupo, ECSSA Informática cambia de nombre y pasa a denominarse Abast Solutions.

2006

La plantilla del grupo ABAST supera los 250 empleados y se alcanza una facturación de más de 32 millones de Euros.

2015

Se unifica la Dirección y organización de ABAST Systems y ABAST Solutions y se da inicio al proceso de fusión de ambas compañías. Es el año también de constitución de Outenuve, S.L. (Enuve), empresa especializada en servicios cloud que opera de forma independiente.

2017

Se formaliza la fusión legal entre Abast Systems SL y Abast Solutions SL. La sociedad resultante cambia poco después el nombre a ABAST Systems & Solutions SL.

2018

Abast abre oficina en Palma con el objetivo de ofrecer una atención más directa y personalizada a sus clientes en las Islas Baleares.

2019

ABAST adquiere la empresa Soluciones y Servicios Informáticos, S.A. (SPI), una compañía con una larga trayectoria en el mercado TI español y especializada en soluciones de infraestructura TI para Universidad, Gobierno y Empresas. Ese mismo año SPI pasaría a denominarse AbastSPI, S.A. (Ver Nota 2)

2020

El grupo supera en este ejercicio los 50M€ de facturación y la cifra de 400 empleados en plantilla.

Registration

Forgotten Password?