• Home
  • Alianzas
  • Certificació de conformitat amb l’ENS

Certificació de conformitat amb l’ENS

ABAST ha categoritzat, implantat i auditat el seu sistema de gestió de la seguretat d’acord amb la normativa definida per l’Esquema Nacional de Seguretat, i ha obtingut el certificat de conformitat amb l’ENS en categoria mitjana

Empresa certificada per prestar serveis externalitzats de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

Des de la seva publicació el 2010 i la seva actualització el maig del 2021, l’Esquema Nacional de Seguretat constitueix el marc de referència per establir criteris i bones pràctiques de seguretat a les entitats del sector públic, però també a les entitats del sector privat que els presten serveis .

ABAST, com a proveïdor amb una àmplia experiència a l’administració pública, assumeix aquest compromís amb la seguretat dels serveis que presta. Per això hem categoritzat, implantat i auditat el nostre sistema de gestió de la seguretat d’acord amb l’ENS, obtenint el certificat de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat per a la categoria mitjana.

Serveis i solucions de Ciberseguretat

Pla de Continuïtat de Negoci
Pla de Contingència de TI
Oficina de Seguretat
Hacking Ètic / Tests d'Intrusió
Auditoria i Consultoria LOPD
Seguretat a les PIMES
Responsabilitat Jurídica
SGSI basat en ISO 27000
Esquema Nacional de Seguretat
Consultoria de Seguretat de la Informació
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Next Generation Firewalls (NGFW)
Trend Micro Deep Security
ArcSight Enterprise Security Manager
Trend Micro TippingPoint

Temes relacionats

ABAST obté la certificació de conformitat amb l'ENS
Certificació de conformitat amb l'ENS
Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d'ABAST
Empresa certificada ISO 20000
Empresa certificada ISO 14001
Empresa certificada ISO 27001
ABAST aconsegueix la certificació ISO 27001 de Sistemes de gestió de la Seguretat de la informació
Empresa certificada ISO 9001

Registration

Forgotten Password?