Oficina de Seguretat

Serveis de gestió de seguretat

Tota organització té una sèrie de requeriments de seguretat determinats per les obligacions que ha de complir (lleis, normes sectorials, contractes…) i pels riscos que ha d’identificar i abordar. L’Oficina de Seguretat té com a objectiu principal gestionar l’adequació, implantació, monitorització i millora d’aquests controls de seguretat, així com de les obligacions i riscos associats. ABAST li ofereix la possibilitat d’externalitzar una part o la totalitat dels serveis que ha d’oferir una oficina de seguretat.

Oficina de Seguretat

La manera adequada d’enfocar la seguretat consisteix a identificar primer els requisits i després establir els controls necessaris. Els requisits de seguretat de qualsevol organització vénen determinats per les obligacions que ha de complir i els riscos que ha de gestionar. El compliment d’aquests requeriments s’aconsegueix a través de la definició i implementació de controls de seguretat tècnics, organitzatius i procedimentals (polítiques, normes, procediments…) i l’establiment d’una oficina de seguretat que articuli i gestioni els diferents rols, responsabilitats, projectes i tasques a realitzar.

Beneficis de l’Oficina de Seguretat

1. Reducció de riscos. Minimitzar o eliminar els riscos per al negoci resultants de la materialització de les amenaces existents sobre la seguretat de la informació.

2. Estalvi de costos. Racionalització dels recursos en base a l’eliminació d’inversions innecessàries o ineficients degudes a la infra o sobreestimació dels riscos.

3. Compliment amb la legislació vigent, normes sectorials, contractes.

4. Millora de la competitivitat en el mercat. Millora de la confiança en el negoci entre clients, proveïdors i socis amb els que intercanvia i/o comparteix informació.

5. Gestió integral i centralitzada de la seguretat.

Per què ABAST?

Perquè proposem una aproximació pràctica en funció de les necessitats i capacitats de cada empresa. Mentre que la seguretat de la informació s’ha convertit en un requeriment per a tot negoci, gran o petit, les petites empreses operen diferent que les grans.

Per exemple, les pimes no utilitzen els mecanismes formals de control existents a la gran empresa, com ara polítiques corporatives, comitès de seguiment o gestors de seguretat amb dedicació plena.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre l’oficina de seguretat per conèixer més detalls sobre la nostra metodologia

Documents

Oficina de Seguretat (PDF)

Descarregui en format PDF el fulletó sobre l’Oficina de Seguretat

Solucions i Serveis Ciberseguretat

CYREBRO - La primera plataforma SOC interactiva basada en el núvol
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
ABAST Advanced WAF
Be12 Databank
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
Security Advisor – DPO Assistant
Trend Micro Deep Discovery Inspector
Seguretat
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors
Adequació per al compliment del GDPR
VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Ciberseguretat
Auditoria de Seguretat per SAP
Fortiweb - Web Application Firewall
Trend Micro TippingPoint
ArcSight Enterprise Security Manager
Trend Micro Deep Security
Next Generation Firewalls (NGFW)
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Consultoria de Seguretat de la Informació

Casos d'èxit Ciberseguretat

NOEL ALIMENTÀRIA millora el seu pla de seguretat amb l'ajuda d'ABAST
Condis millora la seguretat dels seus sistemes amb Fortinet
Millora de la seguretat a l'Ajuntament de Viladecans
CSI millora la seguretat dels seus sistemes
ONO protegeix contra atacs els seus sistemes virtualitzats
La Mútua dels Enginyers protegeix les dades personals
Pla de Contingència per a la Universitat de Sevilla
Pla de Contingència per al CRG

Altres temes relacionats

IV Cybersecurity Innovation Summit 2023
IV Cybersecurity Innovation Summit 2023
Aruba ClearPass. Una visió completa de les teves xarxes
Seguretat Aplicativa sota demanda i sense complicacions amb Fortify
Webinar: La nova era d'HPE en gestió i protecció de les dades
Solucions de seguretat avançada de F5 - WAF & APM
ABAST obté la certificació de conformitat amb l'ENS
Atac de ransomware: Pagar o no pagar, aquesta és la qüestió
¿Preocupado por la seguridad? La importancia de un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) o un Plan de Contingencia TI.
Seguretat avançada per a aplicacions i APIs

Registration

Forgotten Password?