Fortiweb – Web Application Firewall

Fortiweb, la família de solucions WAF de Fortinet, ofereixen protecció multicapa per a les aplicacions web i XML i altres funcionalitats addicionals com balanceig de càrrega que li permetran millorar la seguretat i el rendiment de les seves aplicacions. Des d’ABAST, com a Gold Partner de Fortinet, el podem assessorar sobre els models més adequats per a les seves necessitats i oferir-li els serveis necessaris per a la seva implantació.

Protecció per a aplicacions web

La família FortiWeb de tallafocs per a aplicacions web brinda protecció especialitzada multicapa contra les amenaces a què es veuen exposades empreses de totes les mides, proveïdors de serveis d’aplicacions i proveïdors SaaS. Gràcies a la combinació de capacitats de tallafocs tant per a aplicacions web com XML en una sola plataforma, FortiWeb permet a les empreses protegir-se dels atacs al nivell d’aplicació dirigits contra la infraestructura de les aplicacions i els serveis web.

El tallafocs integrat d’aplicacions web i XML FortiWeb protegeix les aplicacions web i les dades a Internet enfront dels atacs i la pèrdua de dades. Mitjançant l’ús de tècniques avançades per oferir protecció bidireccional contra les amenaces més sofisticades – com injecció de SQL i el Cross-Site Scripting – les plataformes FortiWeb prevenen el robatori d’identitats, el frau financer i l’espionatge industrial.

Mesura del compliment de polítiques

FortiWeb fa possible el mesurament de compliment de polítiques, com el marc regulador de la Norma de la Seguretat de les Dades de la Indústria de les Targetes de Pagament (DSS de la PCI), a través d’eines d’informes adaptables i preconfigurades. FortiWeb ofereix la tecnologia necessària per supervisar i fer complir les regulacions públiques, així com les millors pràctiques de la indústria i les polítiques internes.

La família FortiWeb redueix dràsticament el temps necessari per a protegir les dades subjectes a regulació presents a Internet i facilita afrontar els desafiaments associats amb l’aplicació de polítiques i el compliment de les normatives. Aquests dispositius compten a més amb un motor intel·ligent de balanceig de càrrega que permet distribuir el trànsit i redirigir els continguts entre múltiples servidors web. Aquesta funcionalitat incrementa el rendiment de les aplicacions, millora la utilització de recursos i l’estabilitat de les aplicacions a la vegada que redueix els temps de resposta dels servidors.

Acceleració de desplegament i reducció de costos

FortiWeb redueix significativament els costos de desplegament en consolidar els tallafocs d’aplicacions web, els filtres de XML, l’acceleració del trànsit web i el balanceig de tràfic de les aplicacions en un sol dispositiu sense preus per usuari. Es tracta d’una plataforma de seguretat d’aplicacions integrada i econòmica per a qualsevol empresa mitjana o gran.

Casos d'èxit amb Fortinet

Solucions i Serveis Ciberseguretat

CYREBRO - La primera plataforma SOC interactiva basada en el núvol
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
ABAST Advanced WAF
Be12 Databank
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
Security Advisor – DPO Assistant
Trend Micro Deep Discovery Inspector
Seguretat
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors
Adequació per al compliment del GDPR
VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Ciberseguretat
Auditoria de Seguretat per SAP
Fortiweb - Web Application Firewall
Trend Micro TippingPoint
ArcSight Enterprise Security Manager
Trend Micro Deep Security
Next Generation Firewalls (NGFW)
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Consultoria de Seguretat de la Informació

Casos d'èxit Ciberseguretat

Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
NOEL ALIMENTÀRIA millora el seu pla de seguretat amb l'ajuda d'ABAST
Condis millora la seguretat dels seus sistemes amb Fortinet
Millora de la seguretat a l'Ajuntament de Viladecans
CSI millora la seguretat dels seus sistemes
ONO protegeix contra atacs els seus sistemes virtualitzats
Pla de Contingència per a la Universitat de Sevilla
La Mútua dels Enginyers protegeix les dades personals
Pla de Contingència per al CRG

Relacionat amb Trend Micro

ABAST tanca amb èxit el seu cicle Cybersecurity Days 2019
Èxit dels ABAST Cybersecurity Day 2017
Ciberseguretat
Condis millora i simplifica la seguretat dels seus sistemes amb Fortinet i ABAST
Condis millora la seguretat dels seus sistemes amb Fortinet
Fortiweb - Web Application Firewall
ABAST certificat com Fortinet Gold Partner
Fortinet Advanced Partner - Integrator
Next Generation Firewalls (NGFW)
Xarxes i comunicacions
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Millora de la seguretat a l'Ajuntament de Viladecans
L'Ajuntament de Viladecans millora la seguretat de la seva xarxa i sistemes d'informació.

Registration

Forgotten Password?