Ciberseguretat

ABAST li ofereix consultoria, serveis i solucions tecnològiques per ajudar a protegir la informació i altres actius de la seva organització que depenen d'un suport o un servei TIC.

Hem integrat la nostra àmplia oferta en Ciberseguretat sota el concepte de ABAST Cyball 360º, un complet conjunt de solucions i serveis que ofereixen una visió 360º de la seguretat i que tenen com l'objectiu protegir informació i sistemes davant ciberatacs i amenaces, garantir la continuïtat dels processos de l'organització i assegurar el compliment legal i normatiu.

Què és ABAST Cyball 360º

img_abast_cyball_01_cat

Un concepte innovador de Servei Integral

Per aconseguir un entorn fiable per als nostres clients

Buscant aconseguir un Disseny consistent, una Arquitectura sòlida i Polítiques apropiades

Integrat i adequat a cada client com a individu únic

ABAST Cyball 360º, integrant la seguretat sota una única visió

Amb l’objectiu de cobrir totes les capes de la seguretat associades a la Seguretat, tant les associades a IT Security com a Business Security, i oferir una visió 360º de la Ciberseguretat hem creat el concepte de ABAST Cyball 360º. En ell hem integrat sota una única visió els serveis tradicionalment associats per una banda a les Oficina de Seguretat (auditoria i consultoria de seguretat de negoci) i per una altra a l’Oficina Tècnica de Seguretat (Gestió de la Seguretat TI)

img_abast_cyball_02_cat

Serveis i solucions de ciberseguretat ABAST Cyball 360º

img_cyball_1_cumplimiento_normativo

Compliment normatiu


img_cyball_2_cumplimiento_legal

Compliment legal


 • RGPD
 • LOPD-GDD
 • Llei de Serveis de la Societat de la Informació(LSSI)
 • Llei de Protecció Intel·lectual (LPI)
 • Esquema Nacional de Seguretat (ENS)
 • Protecció d’Infraestructures Crítiques (LPIC)
img_cyball_3_auditoria

Auditoria


img_cyball_4_resiliencica

Resiliència


img_cyball_5_concienciacion

Conscienciació i formació


img_cyball_8_monitorizacion

Monitorització i administració


 • Auditories
 • Gestió d’incidències
 • Gestió d’avaries
 • Gestió de canvis
 • Evolutius
 • Gestió Logs
 • Reporting

Casos de éxito de Seguridad TI

Destaquem…

cap_oficina_de_seguridad

Oficina de Seguretat


L'oficina de seguretat té com a objectiu principal gestionar l'adequació, implantació, monitorització i millora dels controls de seguretat, així com de les obligacions i riscos associats. ABAST li ofereix la possibilitat d'externalitzar una part o la totalitat d'aquests serveis.

Leer más  >
portada

Security Advisor – DPO Assistant


L'entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) ha introduït la figura del DPO - Data Protection Officer, el nomenament és obligatori en determinats tipus d'organitzacions i altament recomanat a la resta. El DPO serà la persona encarregada d'exercir funcions preventives i proactives relacionades amb el GDPR, supervisant, coordinant i divulgant la política de protecció de dades de l'organització.

Leer más  >
portada_proficio_prosoc

ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service


ABAST i Proficio s'han aliat per incloure els serveis gestionats de Detecció i Resposta (MDR) de Proficio dins de l'oferta global de serveis i solucions de Ciberseguretat ABAST CYBALL. ProSOC, la solució de SOC as a Service de Proficio, permet gaudir dels serveis d'un Centre d'Operacions de Seguretat de primer nivell de forma molt més rendible i lliure de preocupacions que l'opció de posar en marxa i mantenir un SOC propi.

Leer más  >
cap_planes_de_contingencia_de_ti

Pla de Contingència de TI


A mesura que les organitzacions depenen més i més de la tecnologia, la disponibilitat dels serveis de TI és imprescindible per a la seva supervivència. Aquesta disponibilitat s'aconsegueix mitjançant la definició i implementació d'un Pla de contingència per garantir la seva ràpida recuperació.

Leer más  >
cap_planes_continuidad_negocio

Pla de Continuïtat de Negoci


Els punts clau de la Gestió de la Continuïtat del Negoci (BCM) són: Entendre el context en què opera el negoci, entendre els productes i serveis crítics, entendre amb quines barreres o interrupcions es pot trobar i entendre com l'organització continuarà posteriorment amb seva activitat.

Leer más  >
cap_sgsi_iso_27000

SGSI basat en ISO 27000


ISO 27000 proporciona, a partir d'una anàlisi enfocada a riscos, un model per a la creació, implementació, funcionament, supervisió, revisió, manteniment i millora d'un Sistema de Gestió de la Seguretat de la informació (SGSI).

Leer más  >
Man in blue sweater working in a data center.

Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors


El 80% dels ciberatacs que afecten les empreses tenen origen en els seus propis empleats. Els departaments de TI implementen solucions de seguretat capaços de fer front a moltes amenaces, però no és possible minimitzar els riscos sense un pla de capacitació, conscienciació i educació dels usuaris.

Leer más  >
cap_trend_micro_deep_security

Trend Micro Deep Security


Trend Micro Deep Security és una solució que proporciona seguretat a tot l'àmbit dels servidors, ja siguin físics, virtuals o Cloud. Perfectament integrada en entorns virtuals, ofereix una protecció completa, adaptable i extremadament eficient (sense agents).

Leer más  >
portada_TM_Deep_Security_Inspector_web

Trend Micro Deep Discovery Inspector


Trend Micro Deep Discovery Inspector és un dispositiu de detecció enfront d'amenaces avançades que proporciona visibilitat i intel·ligència de tota la xarxa, per tal de detectar tant atacs dirigits com amenaces avançades i respondre-hi.

Leer más  >
cap_next_generation_firewalls

Next Generation Firewalls (NGFW)


Els Next Generation Firewalls (NGFW) són tallafocs que han evolucionat incorporant moltes altres funcionalitats de seguretat com Anti-malware (anti-virus, anti-spyware, anti-spam), IPS (Sistema de Prevenció anti Intrusions), VPN (Xarxa Privada Virtual ), entre d'altres.

Leer más  >
cap_fortiweb_2

Fortiweb - Web Application Firewall


Fortiweb, la família de solucions WAF de Fortinet, ofereixen protecció multicapa per a les aplicacions web i XML i altres funcionalitats addicionals com balanceig de càrrega que li permetran millorar la seguretat i el rendiment de les seves aplicacions.

Leer más  >
cap_pulse_secure

VPN SSL amb Pulse Connect Secure


Gràcies a la tecnologia líder de Pulse Secure qualsevol necessitat d'accés remot es pot realitzar d'una manera simple i segura, permetent a qualsevol empleat accedir a qualsevol aplicació des de qualsevol dispositiu en qualsevol lloc del món.

Leer más  >

Certificacions / Aliances de l'àrea de Ciberseguretat