cybersecurity_icon_1_reverse_big

Ciberseguretat

Solucions i serveis per a Seguretat TI, Seguretat del Negoci i Compliment

Hem integrat la nostra àmplia oferta en Ciberseguretat sota el concepte de ABAST Cyball 360º, un complet conjunt de solucions i serveis que ofereixen una visió 360º de la seguretat i que tenen com l’objectiu protegir informació i sistemes davant ciberatacs i amenaces, garantir la continuïtat dels processos de l’organització i assegurar el compliment legal i normatiu.

Què és ABAST Cyball 360º

Un concepte innovador de Servei Integral

Per a aconseguir un entorn confiable per als nostres clients

Buscant aconseguir un Disseyconsistent, Seguretat Tècnica sòlida i Mitjans Organitzatius apropiats

Integrat i adequat a cada client com a individuúnic

ABAST Cyball 360º, integrant la seguretat sota una única visió

Amb l’objectiu de cobrir totes les capes de la seguretat associades a la Seguretat, tant les associades a IT Security com a Business Security, i oferir una visió 360º de la Ciberseguretat hem creat el concepte de ABAST Cyball 360º. En ell hem integrat sota una única visió els serveis tradicionalment associats per una banda a les Oficina de Seguretat (auditoria i consultoria de seguretat de negoci) i per una altra a l’Oficina Tècnica de Seguretat (Gestió de la Seguretat TI)

Serveis i solucions de ciberseguretat ABAST Cyball 360º

Compliment normatiu

Compliment legal

Auditoria

Resiliència

Conscienciació i formació

Monitorització i administració

  • Auditories
  • Gestió d’incidències
  • Gestió d’avaries
  • Gestió de canvis
  • Evolutius
  • Gestió Logs
  • Reporting

Casos d'èxit Àrea Ciberseguretat

Serveis destacats

CYREBRO РLa primera plataforma SOC interactiva basada en el n̼vol

CYREBRO és una plataforma unificada de ciberseguretat al núvol que permet centralitzar totes les alertes que generen les múltiples eines de seguretat que utilitzen les organitzacions, facilitant la monitorització i gestió de les alertes per mitjà d’un sistema de comandament centralitzat que ofereix una ràpida detecció i resposta davant d’amenaces. Tregui profit del que ha invertit en solucions de seguretat, transformant el caos d’informació i alertes, en informació que es mostra de manera clara, ordenada i unificada.

Llegir més
ProSOC – Security Operations Center (SOC) as a Service

ABAST i Proficio s’han aliat per incloure els serveis gestionats de Detecció i Resposta (MDR) de Proficio dins de l’oferta global de serveis i solucions de Ciberseguretat ABAST CYBALL. ProSOC, la solució de SOC as a Service de Proficio, permet gaudir dels serveis d’un Centre d’Operacions de Seguretat de primer nivell de forma molt més rendible i lliure de preocupacions que l’opció de posar en marxa i mantenir un SOC propi.

Llegir més
Security Advisor – DPO Assistant

L’entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) ha introduït la figura del DPO – Data Protection Officer, el nomenament és obligatori en determinats tipus d’organitzacions i altament recomanat a la resta. El DPO serà la persona encarregada d’exercir funcions preventives i proactives relacionades amb el GDPR, supervisant, coordinant i divulgant la política de protecció de dades de l’organització.

Llegir més
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors

El 80% dels ciberatacs que afecten les empreses tenen origen en els seus propis empleats Els departaments de TI implementen solucions de seguretat capaços de fer front a moltes amenaces, però no és possible minimitzar els riscos sense un pla de capacitació, conscienciació i educació dels usuaris.

Llegir més
SGSI basat en ISO 27000

La sèrie ISO / IEC 27000 proporciona, a partir d’una anàlisi enfocada a riscos un model per a la creació, implementació, funcionament, supervisió, revisió, manteniment i millora d’un Sistema de Gestió de la Seguretat de la informació (SGSI).

Llegir més
Hacking Ètic / Tests d’Intrusió

L’objectiu de les auditories de seguretat, conegudes com “Hacking Ètic”, és comprovar els nivells de seguretat reals dels sistemes d’informació i elaborar un pla d’acció en base a recomanacions que redueixin o eliminin els riscos associats a les vulnerabilitats detectades.

Llegir més
Oficina de Seguretat

L’oficina de seguretat té com a objectiu principal gestionar l’adequació, implantació, monitorització i millora dels controls de seguretat, així com de les obligacions i riscos associats.
ABAST li ofereix la possibilitat d’externalitzar una part o la totalitat dels serveis que ha d’oferir una oficina de seguretat.

Llegir més
Pla de Contingència de TI

A mesura que les organitzacions depenen més i més de la tecnologia, la disponibilitat dels serveis de TI és imprescindible per a la seva supervivència. Aquesta disponibilitat s’aconsegueix mitjançant la definició i implementació d’un Pla de contingència per garantir la seva ràpida recuperació.

Llegir més
Pla de Continuïtat de Negoci

Els punts clau de la Gestió de la Continuïtat del Negoci (BCM) són: Entendre el context en què opera el negoci, entendre els productes i serveis crítics, entendre amb quines barreres o interrupcions es pot trobar i entendre com l’organització continuarà posteriorment amb seva activitat.

Llegir més

Solucions destacades

Be12 Databank

La plataforma més segura i privada per compartir els seus arxius digitals. Mantingui segura la seva informació i comunicació amb la suite Be12 Business que ofereix xifrat d’extrem a extrem d’una forma totalment transparent per a l’usuari.

Llegir més
Trend Micro Deep Discovery Inspector

Trend Micro Deep Discovery Inspector és un dispositiu de detecció enfront d’amenaces avançades que proporciona visibilitat i intel·ligència de tota la xarxa, per tal de detectar tant atacs dirigits com amenaces avançades i respondre-hi.

Llegir més
VPN SSL amb Pulse Connect Secure

Gràcies a la tecnologia líder de Pulse Secure qualsevol necessitat d’accés remot es pot realitzar d’una manera simple i segura, permetent a qualsevol empleat accedir a qualsevol aplicació des de qualsevol dispositiu en qualsevol lloc del món.

Llegir més
Fortiweb – Web Application Firewall

Fortiweb, la família de solucions WAF de Fortinet, ofereixen protecció multicapa per a les aplicacions web i XML i altres funcionalitats addicionals com balanceig de càrrega que li permetran millorar la seguretat i el rendiment de les seves aplicacions.

Llegir més
Trend Micro TippingPoint

TippingPoint és un Sistema de Prevenció d’Intrusions d’última generació (Next-Generation IPS) que actua en línia i en temps real per defensar les dades crítiques i les aplicacions d’atacs avançats sense que afecti al rendiment i la productivitat.

Llegir més
Trend Micro Deep Security

Trend Micro Deep Security és una solució que proporciona seguretat a tot l’àmbit dels servidors, ja siguin físics, virtuals o Cloud. Perfectament integrada en entorns virtuals, ofereix una protecció completa, adaptable i extremadament eficient (sense agents).

Llegir més
Next Generation Firewalls (NGFW)

Els Next Generation Firewalls (NGFW) són tallafocs que han evolucionat incorporant moltes altres funcionalitats de seguretat com Anti-malware (anti-virus, anti-spyware, anti-spam), IPS (Sistema de Prevenció anti Intrusions), VPN (Xarxa Privada Virtual ), entre d’altres.

Llegir més

Principals aliances i certificacions de l'àrea de Ciberseguretat

Últims webinars sota demanda sobre Ciberseguretat publicats

Solucions i Serveis Ciberseguretat

CYREBRO - La primera plataforma SOC interactiva basada en el núvol
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
ABAST Advanced WAF
Be12 Databank
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
Security Advisor – DPO Assistant
Trend Micro Deep Discovery Inspector
Seguretat
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors
Adequació per al compliment del GDPR
VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Ciberseguretat
Auditoria de Seguretat per SAP
Fortiweb - Web Application Firewall
Trend Micro TippingPoint
ArcSight Enterprise Security Manager
Trend Micro Deep Security
Next Generation Firewalls (NGFW)
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Consultoria de Seguretat de la Informació

Casos d'èxit

Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
NOEL ALIMENTÀRIA millora el seu pla de seguretat amb l'ajuda d'ABAST
Condis millora la seguretat dels seus sistemes amb Fortinet
Millora de la seguretat a l'Ajuntament de Viladecans
CSI millora la seguretat dels seus sistemes
ONO protegeix contra atacs els seus sistemes virtualitzats
Pla de Contingència per a la Universitat de Sevilla
La Mútua dels Enginyers protegeix les dades personals
Pla de Contingència per al CRG

Altres temes relacionats

IA i Ciberseguretat: avantatges i amenaces
CyberSafety Palma Summit 2024
Nova directiva NIS 2 i solucions de seguretat al voltant de la dada a Banca i altres sectors crítics
Seguretat i protecció avançada per a Microsoft 365
Nova Normativa Europea de Ciberseguretat NIS2
Ciber Resiliència: Assegurant la integritat de les teves dades amb Dell Technologies
Ciber Resiliència: Assegurant la integritat de les teves dades amb Dell Technologies
Navegant cap a la Conformitat amb GDPR i la Seguretat de Base de Dades Oracle
Protegeix-te amb el nostre SOC as a Service per complir amb la directiva NIS2
Protegeix-te amb el nostre SOC as a Service per complir amb la directiva NIS2

Registration

Forgotten Password?