Cas d'èxit

Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes

 • Home
 • Case Studies
 • Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
Audens Group, líder al mercat de la fabricació i comercialització de plats preparats congelats, es troba en ple procés de transformació digital. Analitzant el context de ciberatacs que podien patir els seus sistemes d’informació, van apostar per implantar Cyball SOC d’ABAST de ciberseguretat com a solució per a la prevenció i protecció davant de possibles amenaces o atacs externs.

Situació inicial

Audens Group es líder en el mercat nacional de productes preparats congelats. Compta amb 5 plantes de producció a Espanya i Portugal que treballen ininterrompudament per donar servei tant al canal horeca com a grans superfícies, per la qual cosa és fonamental assegurar la continuïtat del seu servei. A més, la companyia fa 1 any que executa un pla de digitalització estratègic molt ambiciós, a 5 anys vista, amb l’objectiu de modernitzar i millorar els seus sistemes IT. És per això que sentia la necessitat de reforçar la seva ciberseguretat i minimitzar els riscos davant de possibles atacs o amenaces durant aquest camí.

L’objectiu principal d’Audens Group era trobar una solució que li proporcionés protecció dels seus sistemes d’informació i prevenció davant de possibles amenaces externes.

La solució

Després d’avaluar diferents alternatives, el departament de TI d’Audens Group va optar per la solució que ofereix ABAST, CyballSOC by Cyrebro, una solució SOC gestionada integralment que protegeix els actius de qualsevol organització.

Segons Joan Puigdemont: “Vam decidir contractar els serveis d’ABAST perquè sabem que són un proveïdor de confiança, tenen un molt bon equip professional i solucions que permeten cobrir els objectius que volíem complir. La seva proximitat i rapidesa ens donen la seguretat que comptem amb un bon servei per protegir les nostres dades contra els diferents tipus de ciberamenaces.”

El CyballSOC d’ABAST és un CyberSOC que proporciona a Audens Group informació sobre la salut en matèria de ciberseguretat de la seva infraestructura TI. Aquest CyberSOC es recolza en una plataforma SOC interactiva allotjada al núvol i basada en les solucions i arquitectura de Cyrebro. La interfície de Cyrebro permet centralitzar de manera unificada totes les alertes de la infraestructura de TI d’Audens Group facilitant la monitorització i la gestió d’incidents de seguretat i vulnerabilitats en temps real.

Les principals característiques de CybAllSOC d’ABAST són les següents:

   • Servei proactiu que alerta d’intrusions o actuacions anòmales dels sistemes 24×365 dies a l’any.
   • Flexibilitat per adaptar-se als constants canvis i a les tecnologies més novedoses.
   • No requereix de canvis en els processos ja que es tracta d’una capa no intrusiva que està per sobre dels Sistemes i dels Processos.
   • Fàcil d’aterrar i expandir segons van evolucionant les necessitats del negoci.

El servei gestionat de CyberSOC amb el que compta Audens Group cobreix uns 60 servidors crítics del grup i més de 400 llocs de treball. Es realitza la gestió de les alertes de seguretat de més de 400 endpoints i uns 600 esdeveniments per segon (EPS).

És un servei totalment transparent per a Audens Group, atès que el gestiona l’equip d’experts d’Abast, equips d’analistes des del nivell 1 al 4, i un equip expert Incident Respond (IR) que acompanya la resolució d’un incident crític de ciberseguretat.

Després de la recuperació i la resolució de l’incident crític de seguretat, l’equip d’experts Forense digital, emet el corresponent informe forense, amb la identificació dels indicadors de compromís que han exposat a l’entitat a l’atac, el seu impacte, gravetat i mode de resolució.

Addicionalment, la plataforma Cyrebro compta amb equips d’experts proactius, Threat intelligence i Threat Hunting, que alimenten la solució per poder identificar incidents de seguretat que estan succeint a nivell mundial. A partir d’aquesta informació es desenvolupen estratègies proactives per mitigar possibles atacs, establint noves regles i aplicant millores en la defensa davant d’amenaces, cosa que ofereix més tranquil·litat als usuaris d’aquest servei.

El Servei

La prestació del servei consta principalment de dos grans fites:

  1. Setup del servei. En menys de 4 setmanes es van establir les integracions dels sistemes d’informació d’Audens Group i la solució d’Abast CybAll SOC, implementant la sonda de recol·lecció dels logs dels sistemes d’integració.

Cal destacar la poca càrrega de treball que aquesta fase va suposar per a l’equip d’IT d’Audens Group, simplement havent de proporcionar les connexions i l’equip de recol·lecció de logs perquè posteriorment es realitzessin les integracions i, d’aquesta manera, disposar de tota la informació de logs per analitzar-la a la solució de Cyrebro.

Un altre aspecte que es va treballar en aquesta etapa va ser la matriu d’escalat. És de vital importància establir qui seran els participants i definir les seves responsabilitats davant d’un incident de seguretat per garantir que tots els equips estan orquestrats.

Després d’aquesta etapa, ràpida, flexible i àgil, Audens Group ja podia disposar de monitoritzar incidents de seguretat a través del servei gestionat CybAll SOC d’Abast.

  1. La segona fase és ja la de prestació del servei. Després de la construcció i la posada en marxa, Abast presta i gestiona el servei amb tot el seu equip d’experts, reforçat amb l’equip de Cyrebro, analitzant els incidents de seguretat i procedint a la seva resolució.

Cal destacar el govern i el reporting a nivell operatiu, tàctic i estratègic, que permet que Audens Group tingui una visió de l’evolució de tot el que ha passat a la seva infraestructura d’IT en matèria de Ciberseguretat.

Beneficis

Gràcies a la implementació de CybAllSOC, Audens Group ha maximitzat els seus nivells de seguretat reduint el risc d’exposició de la companyia davant de ciberatacs. El sistema els permet accelerar i simplificar la detecció d’amenaces i és més proactius en la resolució de possibles incidències.

A més, els seus costos operatius s’han vist reduïts i ara són capaços de tenir una supervisió i una anàlisi continua de la seguretat de tota la companyia.

 

“Destaquem el servei de CyballSOC d’ABAST per la rapidesa, agilitat i flexibilitat. El personal té molta expertise i coneixement, i poder comptar amb un servei extern amb aquestes qualitats ens dóna molta tranquil·litat. Recomanem aquest servei perquè a nosaltres ens funciona molt bé i estem molt satisfets. També a nivell d’atenció, respostes i detecció és molt eficaç.”

 

Joan Puigdemont, CIO de Audens Group

Sobre AUDENS GROUP

El Grup Audens està format per tres companyies especialistes en snacks, plats preparats congelats i especialitats portugueses. Audens Food, Freigel i Eurofrozen. Audens Food centra la seva activitat en la fabricació i comercialització de plats preparats congelats per als canals d’horeca, food service i alimentació moderna i canalitza la comercialització de tots els fabricats del grup, que industrialment compta amb plantes a Granollers, Balsareny i Parets del Vallès a la província de Barcelona. Freigel és a Roales del Pa, a la província de Zamora, i la planta de Portugal, Eurofrozen, està ubicada a Almada, prop de Lisboa.

Més informació a www.audensgroupsolutions.com

Sobre ABAST

ABAST és un integrador de solucions TI que compta amb casi 40 anys d’experiència en el sector i disposa d’un equip de més de 450 professionals en les seves oficines de Barcelona, Madrid i Palma. La seva oferta de serveis i solucions dona resposta a les necessitats tecnològiques de les organitzacions des de diferents àreas d’especialització: Governance & Security Services, Business Solutions, Data Services y Platform Services.

L’Àrea de Ciberseguretat d’ABAST ofereix un gran nombre de solucions i serveis gestionats englobats dins ABAST CYBALL 360º, en què s’han fusionat els conceptes tradicionals d’Oficina de Seguretat i Oficina Tècnica de Seguretat. Aquests inclouen totes les capes de seguretat, des de la inferior d’Infraestructures de Seguretat i la seva administració, la d’Operacions (SOC), la de Gestió de la Seguretat (auditories, compliment, plans de continuïtat, hacking ètic …) fins la superior de Govern de la seguretat (tractament de el risc, alineació seguretat-negoci, etc.)

Sobre CYREBRO

CYREBRO presenta un sistema centralitzat de ciberseguretat al núvol que està capacitat per agrupar les diferents eines de seguretat instaurades en qualsevol organització, plasmant-les en una plataforma intel·ligent. CYREBRO mostra de forma clara i ordenada tots els esdeveniments per facilitar-ne la monitorització i agilitzar les actuacions necessàries davant de possibles amenaces.

Documents

Cas d'èxit AUDENS GROUP (PDF)

Descarregui el folletó en format PDF del cas pràctic d’Audens Group

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

ABAST Advanced WAF
Adequació per al compliment del GDPR
ArcSight Enterprise Security Manager
Auditoria de Seguretat per SAP
Auditoria i Consultoria LOPD
Be12 Databank
Ciberseguretat
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors
Consultoria de Seguretat de la Informació
CYREBRO - La primera plataforma SOC interactiva basada en el núvol

Registration

Forgotten Password?